Norsk filminstitutt

Norske Nordisk Film Production skal produsere Bille Augusts nye film Kysset sammen med Nordisk Film Danmark, og Mer Film er medprodusenter på svenske Ernst De Geers spillefilmdebut Hypnosen, sammen med svenske Garagefilm. 

Bille August. Photo-Sam Emerson NY
Regissør Bille August. Foto: Sam Emerson

Denne uka har to skandinaviske samproduksjoner fått tilskudd fra NFI.

Nordisk Film Production AS får 1.800.000 kroner i tilskudd til Kysset, en film av Bille August, som er en samproduksjon med danske Nordisk Film. Kysset er en kjærlighetsfilm med andre verdenskrig som bakteppe, basert på romanen Ungeduld des Herzens (Det utålmodige hjertet) fra 1939, av Stefan Zweig.

Mer Film AS og regissør Ernst De Geer får 1.327.500 kroner i tilskudd til spillefilmen Hypnosen, en samlivskomedie om å passe inn og det store spørsmålet: Er det alltid bra å være seg selv?

- Her er det to sterke, skandinaviske prosjekter som får tilskudd - og to svært erfarne norske produksjonsselskaper som jobber aktivt med samproduksjon. Bille Augusts film er en historie om å være utstøtt, et tema som er mere aktuelt enn noensinne. Særlig nå i dagens verden, hvor mobbing og utelukkelse er blitt en stor del av virkeligheten, er det maktpåliggende å beskrive omstendighetene og nødvendigheten for heling gjennom konstruktiv medfølelse og endeløs toleranse. Hypnosen er et prosjekt som følger en skandinavisk tradisjon med absurd satirisk komikk som vil si noe om vår tid. I Hypnosen tematiseres viktige elementer som tilhørighet, forventning, normer og behovet for å lykkes stort, men det gjøres med en stil og estetikk som helt klart skiller seg ut, sier filmkonsulent Asle Vatn.

Norsk filminstitutt gir tilskudd til samproduksjon av spillefilm med utenlandsk hovedprodusent. Ordningen henvender seg til norske spillefilmprodusenter som ønsker å samprodusere med utenlandsk hovedprodusent, og skape spillefilmer innen alle sjangre og for alle målgrupper. 

- Denne ordningen har vært og er avgjørende for det unike nordiske samarbeidet vi har på filmområdet. Gjennom co-produksjon får prosjektene tilgang på felles finansiering og marked, samtidig som vi med dette bidrar til utveksling av kompetanse og nettverk på tvers av landegrensene, sier Asle Vatn.

NFI gir tilskudd til samproduksjon i alle formater, det vil si både kortfilm, dokumentar, dramaserie og spillefilm. 

ernst de geer
Regissør Ernst De Geer