Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt tilbyr norske produsenter inntil fem plasser i Visitors Programme under årets Berlinale Co-Production Market, som i år foregår digitalt 28. februar -5. mars 2021.

Berlinale Co-Production Market 2021_Visitors Programme

 

Søknadsfrist: mandag 25. januar 2021, innen kl 12:00.

Målgruppe 

Spillefilmprodusenter med ingen eller liten erfaring i samproduksjon, som ønsker å lære hvordan et marked for samproduksjon fungerer.

Ved prioritering mellom søkere vil vi bl.a. legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta. I tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.

NB! Dette er ikke en full markedsakkreditering til co-produksjonsmarkedet, ei heller til selve festivalen, men gir deltagerne mulighet til å lære om hvordan et stort internasjonalt samproduksjonsmarked fungerer og få møte potensielle samarbeidspartnere. 

Visitors programme

Norsk filminstitutt er partner i Berlinale Co-Production Market også i 2021. Dette gir en fin anledning til å presentere Norge som mulig samproduksjonsland. Selve Berlinale Co-Production Market er åpent kun for mer meritterte produsenter med erfaring fra internasjonale samproduksjoner. Men i tillegg tilbyr markedet altså et eget Visitors Programme for ferskere spillefilmprodusenter med internasjonale ambisjoner og som ønsker å lære om hvordan et marked for samproduksjon fungerer. Alle land som er partnere velger ut sine egne deltakere.

Produsentene som får delta som Visitor får tilgang til: "Visitors Meet & Match, talks, visitors consultation corner, and as a Visitor you have access to the following parts of the market; case studies, country sessions, theme talks, speed matchings, and access to Books at Berlinale“.
Se egen lenke for mer informasjon – Visitors Navigation Paper


Om Berlinale Co-Production Market

I 2021 er hele Berlinale Co-Production Market digitalt. Hvert år står Berlin International Film Festival som vertskap for Berlinale Co-Production Market. 600 erfarne internasjonale produsenter, filminvestorer og filmdistributører, samt representanter for fondsorganer, salgsagenter og tv-selskaper samles for å etablere internasjonale samproduksjoner. Arrangementet foregår normalt i Berlin House of Representatives, rett ovenfor Martin-Gropius-Bau, stedet for European Film Market, som foregår samtidig. Men i 2021 er altså hele arrangementet digitalt.

Søknaden må inneholde

Søknaden leveres på e-post og må inneholde:

 • Navn og kontaktinfo
 • Faglige begrunnelse for på hvorfor du ønsker å delta i Visitors programme
 • Relevant CV
 • Valgfritt; evt. prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om filmprosjekt aktuelt for samproduksjon

 

Til denne utlysningen trenger du ikke levere budsjett eller dokumentasjon på akkreditering (du vil få automatisk tilgang til den delen av Co-Production Market som er for de utvalgte deltakerne i Visitors Programme) uten kostnader for deg. Ønsker du tilgang til festivalen eller være fullverdig deltaker på markedet må du søke direkte selv).

Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker.
Les også lenken til Reisestipend utland. Selv om søknaden sendes via e-post for denne runden er det de samme vilkår som ellers gjelder for reisestipend.

Søknad sendes på e-post til rune.tellefsen@nfi.no 
NB! Merk søknaden «Berlinale Co-Production Market - Visitors Programme 2021».
 

Søknadsfrist: mandag 25. januar 2021, innen kl 12:00.

RELATERT:

Les mer om Visitors Navigation Paper 
Les mer om Reisestipend utland / NFI
Les mer om Berlinale Co-Production Market

 

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Konsulent kompetanse og partnerskap
  • Telefon: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen@nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no