Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har tildelt 19 rammetilskudd til norske produksjonsselskaper til utvikling av nye prosjekter. Disse midlene er basert på samlede og enkeltstående resultater og skal bidra til en mer lønnsom og bærekraftig bransje.  

I år får 19 produksjonsselskaper totalt 14,5 millioner kroner i rammetilskudd. Rammetilskuddet utgjør en pott tilskuddsmidler som framtidige søknader til enkelte av NFIs tilskuddsordninger henter midler fra så langt rammetilskuddet rekker.

Illustrasjonsbilde: To personer sitter foran en datamaskin. Den ene peker på et punkt på skjermen og den andre følger med.
Illustrasjonsbilde

Hurtigsluse

Gjennom et rammetilskudd går man gjennom en slags hurtigsluse, da søknaden ikke skal behandles av konsulent på samme måte som andre utviklingstilskudd, men kan utløses raskere etter godkjenning av nødvendig dokumentasjon. 

Det prosjektet man sender inn først får utløst midler fra rammetilskuddet som er tildelt. Produksjonsselskapene kan søke flere prosjekter etter hverandre til rammen er oppbrukt. 

Skal gi bedre vilkår 

Rammetilskudd skal bidra til en mer økonomisk solid, lønnsom og bærekraftig bransje. Målet er å styrke kompetansen og den langsiktige satsingen på utviklingsarbeid. 

Les mer om rammetilskudd her

- Rammetilskuddet er med på å gi gode vilkår for utvikling av prosjekter i alle formater, og gir en lenger horisont for produksjonsselskapene som mottar tilskudd. En av fordelene med rammetilskuddet er at produsentene som mottar tilskuddet selv kan ta beslutningen om hvilke prosjekter som skal satses på gjennom å hente ut midler fra rammen, sier direktør i NFI Kjersti Mo.

Foto: En smilende kvinne, direktør i Norsk filminstitutt Kjersti Mo, står foran en lys bakgrunn. Hun har brunt halvlangt hår, en hvit bluse med prikker og en rød jakke.
Foto: Einar Aslaksen

Disse får tilskudd 

Det kom inn totalt 30 søknader, og disse 19 får tilskudd: 

 • Maipo Film AS: 1.410.000 kroner 
 • Mer Film AS: 1.380.000 
 • Motlys AS: 1.230.000 
 • Sant og Usant AS: 1.120.000 
 • Nordisk Film Production AS: 1.100.000 
 • Medieoperatørene AS: 1.090.000 
 • Paradox Rettigheter AS: 890.000 
 • Fantefilm Fiksjon AS: 810.000 
 • Integral Film og Litteratur AS: 810.000 
 • Indie Film AS: 780.000 
 • Rubicon TV AS: 760.000 
 • Fenris AS: 760.000 
 • Monster Scripted AS: 750.000 
 • Speranza Film AS: 700.000 
 • Miso Film Norge AS: 280.000 
 • The Oslo Company AS: 190.000 
 • Cinenord AS: 160.000 
 • Alternativet Produksjon AS: 150.000 
 • 74 Entertainment AS: 130.000 

Ved søknad om rammetilskudd premieres gode kunstneriske, publikumsmessige og økonomiske resultater. I flere år har NFI delt ut rammetilskudd til selskaper som kan vise til gode samlede resultater.

Fra 2021 kunne også produsenter av fiksjons- eller dokumentarfilm motta rammetilskudd basert på enkeltstående resultater. Hensikten med dette er at også mindre etablerte aktører skal kunne kvalifisere på bakgrunn av resultater de har oppnådd med prosjektene sine. 

Les mer om kravene og hvilke ordninger som er unntatt her.

Kontakt

 • Ola Hunnes
  • Ola Hunnes

  • Produksjonsfaglig rådgiver
  • Telefon: +47 480 57 570
  • E-post: ola.hunnes[@]nfi.no
 • Ingvill Dybfest Dahl
  • Ingvill Dybfest Dahl

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 902 56 670
  • E-post: ingvill.dybfest.dahl[@]nfi.no