Norsk filminstitutt

NFI gjør en midlertidig endring i ordningen Neo produksjon. Ut 2022 åpnes det for at dokumentarprosjekter kan kvalifisere dersom de har fått utviklingstilskudd fra andre ordninger enn Neo utvikling. 

Person blir filmet mens flere ser på

NFI i dag har gjort en midlertidig endring i vilkårene i ordningen Neo produksjon som innebærer at flere prosjekter kan kvalifisere til ordningen. Vi åpner nå for at dokumentarprosjekter kan kvalifisere dersom de har fått utviklingstilskudd fra andre ordninger enn Neo utvikling.  

Gjeldende krav for å søke Neo produksjon er at prosjektet må ha gjennomført én til to runder med Neo utvikling for å kvalifisere. I 2022 gjøres det unntak fra dette kravet for dokumentarprosjekter.  

For dokumentarprosjekter som søker i 2022 må prosjektet ha gjennomført utviklingsfase med tilskudd fra en av følgende av ordninger:   

 • Neo utvikling  

 • Neo ideutvikling  

 • Utvikling av dokumentarfilm etter konsulentvurdering  

 • Utvikling av dokumentarserie etter konsulentvurdering  

 • Utviklingstilskudd fra et regionalt filmsenter eller filmfond (Filmfond Nord, Nordnorsk filmsenter, Filminvest, Midtnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Mediefondet Zefyr, Vestnorsk filmsenter, Filmkraft Rogaland, Sørnorsk filmsenter, Oslo filmfond eller Viken filmsenter) 

Vennligst merk at denne endringen kun gjelder i 2022 og kun for dokumentarprosjekter. Søknaden må gjelder regissørens/serieskaperens kunstneriske debut i langt format og oppfylle de øvrige kravene i Neo produksjon. Se søknadsveileder for detaljer. 

 

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no