Norsk filminstitutt

Fem filmskapere får hver sitt idéfordypningsstipend fra NFI på 250.000 kroner.

idefordypning22.jpg
Fra venstre: Atle Blakseth, Nefise Özkal Lorentzen, Line Hatland, Erika Calmeyer og Aslaug Holm.

Idéfordypningsstipendet retter seg mot etablerte regissører og serieskapere som har hatt en film eller serie i profesjonell distribusjon de siste tre årene. Stipendet skal legge til rette for fordypning og modning av nye ideer og fortellinger - det vil si kommende filmer eller dramaserier. Hvert stipend er på 250.000 kroner. Denne runden var det 13 søkere.

Idéfordypning erstatter det gamle Vekst i prosjekt-stipendet (VIP) til NFI. Dette stipendet har tidligere gått til noen av våre fremste filmskapere, og gitt dem muligheten til å fordype seg i ny prosjekter.

Flere spennende prosjekter som nå er på trappene har sprunget ut av VIP-stipendet - eller Idéfordypningsstipene fra NFI, som for eksempel Håvard Bustnes sin kommende dokumentar Apache.
 
-   Idéfordypnings-søknadsrunden hadde et bredt spekter av prosjekter fra sterke og anerkjente filmskapere. Det har vært et privilegium å lese. De fem prosjektene som nå får tilskudd er tre fiksjonsprosjekter, derav ett animasjonsprosjekt, ett hybridprosjekt og en dokumentarfilm. Prosjektene representerer dristige og nye ambisjoner for de fem filmskaperne, og prosjektene har drivende historier som utfordrer. Historiene viser unike perspektiver og formgrep. Stipendet vil være en viktig del av disse filmskapernes kunstneriske utforskning, sier filmkonsulent Nina M. Barbosa Blad i NFI.  
 
Mens vi tidligere tildelte seks VIP-stipender i året vil vi nå kunne tilby totalt åtte idéfordypningsstipender per år, med ny søknadsfrist til høsten. 

I denne runden er det fem filmskapere som får hvert sitt stipend: 

 • Filmskaper og animatør Atle Blakseth får Idéfordypningsstipend til animasjons-spillefilmen Familien Grim.
 • Dokumentarfilmskaper Line Hatland får stipend til utvikling av dokumentarfilmen Den lille løgnen.
 • Dokumentarfilmskaper Nefise Özkal Lorentzen får stipend for å utvikle dokumentarfilmen Museum for menneskelige lidelser.
 • Regissør og tidligere UP-deltaker Erika Calmeyer får idéfordypningsstipend til spillefilmen Maj Kristin.    
 • Regissør og dokumentarist Aslaug Holm får stipend til å utvikle sin første spillefilm, Drømmen om det store kastet.    

Stipend til idéfordypning skal stimulere til utvikling av ideer eller manuskripter til audiovisuelle verk av høy kunstnerisk kvalitet og bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet, og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Les mer om idefordypning. Neste søknadsfrist er 14. september

 • Nedin Mutic
  • Nedin Mutic

  • Talentkoordinator
  • Telefon: +47 995 38 485
  • E-post: nedin.mutic[@]nfi.no