Norsk filminstitutt

For å være garantert utbetaling av rater før sommeren (30. juni) har vi frist for innsending av utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon 8. juni.

Bildet viser en kalkulator, penn og papir.

Det betyr at siste frist for å sende inn utbetalingsanmodninger med dokumentasjon er onsdag 8. juni. Dette gjelder for alle utbetalinger fra fondet; rater av utvikling- og produksjonstilskudd, etterhåndstilskudd og lanseringstilskudd, samt tilskudd til filmformidling.

Vi gjør oppmerksom på at NFI holder stengt for saksbehandling i uke 28, 29 og 30. God sommer!

Kontakt: Økonomiseksjon, okonomi.fond@nfi.no