Norsk filminstitutt

Frigjorte og omdisponerte midler har gjort det mulig å øke midlene tilgjengelig i markedsordningen for spillefilm denne høsten. Det vil bli delt ut tilskudd til inntil to filmer i det høye nivået og inntil to filmer i det lave nivået. 

Bilde av Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt
Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningen for produksjon av spillefilm etter markedsvurdering skal stimulere til spillefilmer med høy kvalitet og høyt publikumspotensial. I den kommende søknadsrunden for ordningen vil det være mulig å søke på nivåene høyt 12.000.000 kroner og lavt 8.000.000 kroner. I denne runden er beløpet for lavt nivå økt fra 5.000.000 til 8.000.000 kroner.  

- Vi er glade for å kunne gi tilskudd til opptil fire filmer i høstens runde av markedsordningen. Målsetningen er å løfte frem norske spillefilmer av høy kvalitet som vil treffe publikum og gi oss felles kulturelle opplevelser. Folk kan glede seg til å samles i kinosalene også i årene framover, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.  

Søknadene vurderes av et panel bestående av representanter fra NFI og norsk filmbransje. I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader om produksjonstilskudd til spillefilmer skal det særlig legges vekt på verkets forventede publikums- og inntektspotensial på kino i Norge, søkers markeds- og distribusjonsstrategi og tidligere kommersielle resultater hos søker og nøkkelpersoner i prosjektet. Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.  

Prosjekter som søker om tilskudd inntil 12.000.000 kroner må ha et publikumsestimat over 250.000 solgte billetter i ordinær kinodistribusjon. 

Prosjekter som søker om tilskudd inntil 8.000.000 kroner må ha et publikumsestimat over 150.000 solgte billetter i ordinær kinodistribusjon. 

Søknadsfrist er 29. september kl. 12.00. 

 • Lars Løge
  • Lars Løge

  • Avdelingsdirektør
  • produksjon og internasjonale relasjoner
  • Telefon: +47 415 14 180
  • E-post: lars.loge[@]nfi.no
 • Edda Falk
  • Edda Falk

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 476 32 550
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no