Norsk filminstitutt

NFI lyser nå ut en engangsordning for tilskudd til utvikling av dokumentar med mangfoldsperspektiv. Midlene kommer fra en egen tildeling fra Kulturdepartementet øremerket mangfoldstiltak på filmområdet. 

Mann med mangfoldsbakgrunn filmer andre

Tilskuddsordningen er et utviklingsinitiativ som skal støtte erfarne filmstemmer fra underrepresenterte grupper. Målet er å synliggjøre et mangfold av perspektiver, og retter seg mot prosjekter som viser sterkt fortellerkraft, og originalitet i filmidé så vel som kreativt uttrykk.    

Totalt 2 millioner kroner skal fordeles på inntil fire prosjekter. Midlene hentes fra en fordeling på totalt 4,5 millioner kroner av spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS til Norsk filminstitutt.. 

Styrker mangfold 

- Vi er svært glade for at Kulturdepartementet har prioritert å bruke spillemidlene på tiltak som fremmer mangfold. Vi ser allerede et godt mangfold blant dokumentarprosjektene som får tilskudd til oss. Dette vil være en anledning til å styrke mangfoldsarbeidet  ytterligere,  sier Terez Hollo-Klausen, avdelingsdirektør utvikling, spill og publikum 

Spillemidlene har også gått til tiltak knyttet til filmformidling rettet mot ungdom under 19 år og regionale kortfilmkonkurranser med formål å øke tilfanget av nytt talent fra underrepresenterte grupper. 

Store ambisjoner og fotavtrykk 

- Denne ordningen skal løfte fram erfarne dokumentarfilmskapere, og tilskuddenes størrelse gir rom for prosjekter med høye ambisjoner. Vi er glade for at mangfoldstemmene prioriteres, og ser frem til å motta søknader, sier Hollo-Klausen. 

Krav til søker 

Ordningen retter seg mot prosjekter der regissører tilhører en av følgende grupper: 

 • Innvandrere (og adopterte) og/eller norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.   

 • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge .   

 • Personer med funksjonsnedsettelse, bosatt i Norge. 

Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt. Produksjonsforetaket, utøvende produsent eller regissør må ha produsert eller regissert en film eller serie som har blitt solgt/kringkastet av nasjonal eller internasjonal tv-kanal, vært i normal kinodistribusjon eller blitt vist i et selektert program i en internasjonal filmfestival. 

Les mer om ordningen her

Midlene skal tildeles som utviklingstilskudd etter forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon til inntil fire prosjekter. Tilskuddene har til formål å styrke norsk dokumentarfilm og fremme erfarne talenter fra underrepresenterte grupper. 

 

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no