Norsk filminstitutt

Ordningene Internasjonal finansiering og Internasjonal posisjonering stengte for søknader 20.09.22, siden tilgjengelige midler nå er disponert.

Som annonsert i ordningenes søknadsveiledere, er siste mulige søknadsdato 30.09.2022 eller frem til tilgjengelige midler er disponert, dersom dette skjer tidligere. Siden søknadene som er mottatt nå har nådd taket for budsjettrammen (rundt 17 millioner kroner) stenges ordningen for nye søknader.

Innsendte søknader til denne ordningen blir behandlet løpende i rekkefølgen de ble mottatt. 

NFI takker for alle søknadene som er sendt inn, og ser at bransjens aktiviteter for lansering og posisjonering internasjonalt er omfattende og positive. Vi ser frem til å se tilskuddene bære frukter.

 • Hanne Merethe Okstad
  • Hanne Merethe Okstad

  • Adviser International Relations
  • Telefon: +4791726414
  • E-post: hanne.merethe.okstad[@]nfi.no
 • Edda Falk (permisjon)
  • Edda Falk (permisjon)

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 22 47 45 00
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no