Norsk filminstitutt

Som en del av regjeringens satsing på å få publikum tilbake til kinosalene etter pandemien, deler Norsk filminstitutt ut ekstra midler på 7 millioner kroner til tiltak som skal bidra til en økning av publikumsbesøket på kino i Norge. 

Kinokampanje2.png

Gjennom ordningen Nasjonale profileringstiltak kan NFI gi tilskudd til gjennomføring av prosjekter som bidrar til å få publikum tilbake på kino. Ordningen henvender seg til virksomheter som skal arrangere nasjonale profileringstiltak som øker interessen for å se film på kino igjen 

Kinoene, distributørene, filmfestivalene og cinematek oppfordres til å søke. Tilskuddet skal bidra til koordinering og gjennomføring av kampanjer med formål om å øke besøket på kino i Norge, og kan omfatte tiltak som skal bidra til å få publikum tilbake til kinosalene. 

Denne kampanjen kan søkes på i ordningen for Nasjonale profileringstiltak
 
Søknadsfristen er satt til 10. juni.

 
Informasjonsmøte 30. mai  

NFI vil ha et digitalt informasjonsmøte om ordningen 30. mai kl. 14.00. Her vil avdelingsdirektør for Formidling og samfunn, Julie Ova, gå igjennom ordningen og forventninger NFI har til tiltakene. Seksjonssjef for Medvirkning og arena, Marianne Hjerpseth, og rådgiver Stig Andresen vil svare på praktiske spørsmål om søknadsprosessen. Mer informasjon om møtet finner du her

 • Stig Andresen
  • Stig Andresen

  • Rådgiver kompetansetiltak og formidling
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 920 92 475
  • E-post: stig.andresen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no