Norsk filminstitutt

Siden pandemiens utbrudd har NFI hatt en rekke ordninger for stimulering av film- og serieproduksjon som en del av regjeringens koronastøtteordninger til kultursektoren. Samtlige koronaordninger avvikles ved utgangen av 2022.

corona.jpg

De koronarelaterte ordningene har bidratt til å opprettholde aktivitet på filmfeltet gjennom pandemien og har gitt produksjonene større trygghet både i planleggings- og gjennomføringsfase.  

Bevilgningene til kompensasjons- og stimuleringstiltak har vært knyttet til myndighetspålagte smittevernrestriksjoner. Siden de siste smittevernsrestriksjonene ble opphevet i 2022, vil ikke koronaordningene videreføres i 2023. 

NFI minner om at alle koronarelaterte utbetalinger må være gjort innen utgangen i året. Siste dato for innsending av utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon er tirsdag 29. november. 

 • Mina Holdhus
  • Mina Holdhus

  • Seksjonsleder produksjonsfaglig rådgivning
  • Telefon: + 47 976 89 877
  • E-post: mina.holdhus[@]nfi.no
 • Edda Falk
  • Edda Falk

  • Kommunikasjonssjef (i permisjon)
  • Telefon: +47 22 47 45 00
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no