Norsk filminstitutt

NFI har besluttet å forlenge ordningen med økt støtte til lansering av film på kino og ordningen koronarelatert produksjonsgaranti. 

Bilde: Filmsett i et gammelt fabrikklokale
Foto: Jakob Owens, Unsplash

- Gjennom hele pandemien har NFI søkt å legge til rette for at aktiviteten i sektoren opprettholdes og at publikum fortsatt skal ha tilgang på norske serier, filmer og spill. Det vil vi fortsette med en stund til. I forlengelsen av gjentatte nedstengninger for kinoene, er det svært mange filmer som nå skal ut markedet – og nettopp dette omfattende tilbudet håper vi nå vil være med og bidra til at flere igjen oppsøker kinoen for felles opplevelser i mørket, sier Kjersti Mo, direktør i NFI.  

Økt tilskudd til kinolansering 

Gjennom pandemien har NFI gitt økt støtte for dekning av lanseringskostnadene for kinofilm for å bidra til at prosjektene fikk møte publikum, og gjennom dette søke å motvirke drastisk nedgang i  befolkningens kinovaner. NFI har besluttet å beholde denne forhøyede satsen på 75% kostnadsdekning for filmer som har ordinær kinolansering i hele 2022. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kinomarkedets utvikling, og NFI velger derfor å stimulere til at filmene likevel treffer sitt publikum i kinosalene i høst. 

Koronarelatert produksjonsgaranti 

- Vi ser også at den nye oppblomstringen av covid-smitte rundt i Europa kan ramme produksjoner som har måttet gå i gang uten tilgang på nødvendige forsikringer, og vil derfor forlenge fristen i tre måneder for Koronarelatert produksjonsgaranti, sier Mo.  

NFI utvider fristen for Koronarelatert produksjonsgaranti til 29. september 2022. Tiltaket ble i sin tid innført for å redusere risiko for prosjekter som ikke fikk forsikret produksjonen mot konsekvenser av smitteutbrudd i produksjon. Det er fortsatt ikke mulig å forsikre mot dette, og derfor vil NFI fortsatt bidra til at produksjonene går sin gang og ikke stopper opp. 

 • Edda Falk
  • Edda Falk

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 476 32 550
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no
 • Kjersti Mo
  • Kjersti Mo

  • Direktør
  • Telefon: +47 483 00 485
  • E-post: kjersti.mo[@]nfi.no