Norsk filminstitutt

Kompetanseheving og nettverksbygging står i sentrum når den norske spillbransjen samles på Konsoll i Bergen.

Foto: Vi ser seks mennesker i et undervisningsrom bakfra. De sitter og ser en mann i blå genser og caps snakke. Vi ser også en storskjerm midt i rommet der vi kan se det står Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering.
Verksted om tilskuddsordninger for spill ved Konsoll i Grieghallen. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Tirsdag og onsdag arrangeres spillkonferansen Konsoll i Bergen. Konsoll er dataspillbransjens største fagkonferanse for spillutviklere og spillutvikling i Norge.

De tilbyr foredragsholdere fra verden over i tillegg til presentasjoner, paneler, verksteder, utstillinger og diskusjoner. Målene er både kunnskapsdeling, kompetanseheving og nettverksbygging.  

Foto: Vi ser to menn halvveis bakfra. De sitter i et undervisningsrom og ser en mann i blå genser og caps snakke. I bakgrunnen skimter mann en skjerm med liten tekst på.
Magnus Tellefsen fra NFI gjennomgår kravene ved tilskuddsordningene. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Informerer om spillordninger

Rådgiver Magnus Tellefsen er på plass i Bergen for å presentere NFIs tilskuddsordninger for spillbransjen og gi informasjon og råd i en workshop sammen med Magnus Aspli fra Kulturrådet. 

- Det er alltid hyggelig å være tilbake på Konsoll. Konferansedirektør Sylvia Keala Duerr og Noneda har gjort en kjempegod jobb med arrangementet. Konsoll er en flott anledning til å komme ut til regionen, møte aspirerende utviklere og snakke om våre tilskuddsordninger, sier Tellefsen. 

I løpet av verkstedet der NFI deltok kom det mange spørsmål fra salen om detaljer ved instituttets ordninger.

Foto: Man ser to personer bakfra som står og skal sjekke inn ved en skranke. Tre personer so hjelper til bak skranken skimtes. På en skjerm bak ser man at det står Konsoll 2022, November 22. og 23.
Innsjekk på Konsoll. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Norsk filminstitutt har gitt 200.000 kroner i tilskudd til konferansen gjennom ordningen fellestiltak for dataspillbransjen som skal bidra til kompetanseheving av den produserende dataspillbransjen. 

Nettverkslunsj for kvinner i spill

Foto: En kvinne i sort kjole står til venstre for et banner med ulike logoer. Øverst står det Women in Games. Under står det Et kreativt Europa, Virke produsentforeningen, Snö, Nok Nok, Norsk filminstitutt, Krillbte og Agens. Til høyre står en mann i jeans og blå genser. Han har også på en caps.
Styremedlem i WIGN, Aleksandra Janaczyk, og Magnus Tellefsen fra NFI. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

NFI har også bidratt til en nettverkslunsj arrangert av Women in Games Norway (WIGN). WIGN har som mål å skape et trygt og inkluderende miljø for kvinner og kjønnsminoriteter i den norske spillindustrien.  

Et tyvetalls kvinner sitter ved ulike bord og spiser lunsj. En mann står til venstre i bildet og samtaler med en av kvinnene. Flere av kvinne er i samtaler med hverandre.
Nettverkslunsj. I forgrunnen styremedlemmer i WIGN, Aleksandra Janaczyk og Lise Hagen Lie. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Konsoll arrangeres av Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda), en interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for dataspillbransjens kunst-, nærings- og kulturmiljø i Norge. 

Satsing på spill

I år var det satt av totalt 54 millioner til NFIs tilskuddsordninger for spill. Disse inkluderer blant annet tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill og er en del av NFIs strategi for å stimulere audiovisuelle historier og opplevelser.  

NFI bistår Kulturdepartementet med å utforme en ny strategi for videre satsing på dataspill som skal forplikte både NFI og politikerne.