Norsk filminstitutt

NFI styrker satsingen på film for barn og unge og tildeler  800.000 til å arrangere filmworkshop for barn og unge, og 600.000 kroner for å få flere filmtiltak i Den kulturelle skolesekken. 

Fra Kortfilmfestivalen 2016.png
Fra kortfilmfestivalen i Grimstad (2016)

Barn og unge og formidling av film, serier og spill til barn og unge, er økte satsningsområder i NFI. 

- Å ta barn og unge på alvor ved at de selv får lage film, eller får en innføring i filmkunsten gjennom Den kulturelle skolesekken er viktig - både for å sikre barn og unges tilgang til gode kulturopplevelser, og for å bygge et framtidig publikum for kinoer og andre formidlingsarenaer, sier Julie Ova, avdelingsdirektør i NFI.   

Julie Ova-Night.jpg

- Vi vet at film og spill er vår tids mest brukte kulturuttrykk. Samtidig går vi fra ett stort til mange små fellesskap, og fremveksten av ekkokamre gjør at vi trenger felles referanser mer enn noen gang. Gjennom å bidra til produksjon og formidling av verk setter vi en felles referanseramme som bidrar å skape fellesskap og kulturell samhørighet. I denne konteksten er arbeidet med å fremme det kulturelle møtet helt vesentlig, slik at vi når ut til flere, og at flere bli hørt. NFI løfter spesifikt frem barn og unge og mangfold i dette arbeidet. I denne runden har vi gitt midler til verksteder i regi av filmfestivaler, og utviklingsprosjekter i DKS. Både den pågående filmfestivalen Amandus på Lillehammer, og Barnefilmfestivalen i Kristiansand er en viktige arenaer for utvikling av unge stemmer.   

- At barn og unge får slike møteplasser, hvor de får se, oppleve og lære om film er også viktig for videre rekruttering til bransjen, sier Julie Ova.  

Filmworkshop 

NFI lyste tidligere i vinter ut tilskudd på 200.000 kroner til fire til arrangementer der ungdom mellom 13 og 19 år får produsere filmer på opptil ett minutt. Søkere kan være etablerte filmfestivaler som har erfaring fra arbeid med barn og unge. 

Disse festivalene får tilskudd: 

 • Minimalen i Trondheim får tilskudd til et filmverksted for barn og unge i regi av festivalen og Trondheim kulturskole 
 • Kortfilmfestivalen i Grimstad får tilskudd til en filmworkshop for ungdom 
 • Stiftelsen festivalkontoret og Oslo Pix i Oslo får tilskudd til et filmverksted for ungdom 
 • Laterna Magica/Nordic Docs i Fredrikstad får tilskudd til å arrangere filmworkshop for ban og unge med fokus på dokumentarfilm 

Midlene skal brukes til å arrangere filmworkshop for ungdom i alderen 13-19 år. Filmene skal være korte dokumentarfilmer fra 15 sekunder til ett minutt lengde. Filmene skal ha «Vennskap» som tema. Filmene kan produseres i løpet av festivalens periode, eventuelt arrangeres som et eget prosjekt ved siden av festivalperioden. Det er et mål at filmene både vises som en del av workshopen, men også gjøres tilgjengelig via Youtube, TikTok e.l. 

Formålet med denne nye ordningen er å gi en bredere inngang for barn og unge fra underrepresenterte grupper til selv å kunne skape film.Ordningen skal også bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, og til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk. 

Tilskudd til DKS 

NFI deler ut 18 tilskudd til utvikling av formidlingsopplegg i den kulturelle skolesekken på til sammen 600 000.  
Tilskuddet går til tiltak over hele landet, spredt utover alle klassetrinn.  
 
- Utviklingstilskudd til filmtiltak i Den kulturelle skolesekken er viktig for at bransjen skal få erfaring med å formidle mot en yngre målgruppe, og bruke DKS som en for å nå ut med sine prosjekter. Andelen film som har vært tilbudt skolene gjennom DKS har tradisjonelt vært lavere enn de andre kunstformene, og formidlere og aktører fra filmbransjen har savnet utviklingsmidler til å skape gode og innovative DKS-tiltak. Dette håper vi denne nye tilskuddsordningen vil bøte på, sier Julie Ova.  
 
I denne runden har det blitt gitt tilskudd til alt fra dokumentarfilm om overgrep og taushetskultur i Sápmi, musikkdokumentar om folkemusikk og identitet, animert kortfilm om kjønnsidentitet, og kunstnerisk utforsking av dans, musikk og 3D-animasjon.  

Disse får tilskudd til arrangementer gjennom DKS: 

 • Syden Pictures AS, Trøndelag, får 45.000 kroner til "Iris" - filmvisning, bakomfilm og ettersnakk. 
 • Ambolt Audio AS, Trøndelag, får 50.000 til Brainfeels – misofoni – et tverrkunstnerisk konsept der elevene utforsker misofoni gjennom lyd, dans og animasjon. 
 • Aldeles AS i Vestland får 40.000 kroner til visning av dokumentarfilmen De rettsløse . 
 • Liv Mari Ulla Mortensen i Viken får 35.000 til visning av dramaserien Etter lørdag 
 • Krane Meby Film i Nordland får 35.000 til filmverkstedet Film Challenge Nord-Norge  
 • Twinema John Håvard Nomedal i Agder får 25.000 til Filmverksted med iPad for 1.-7. klasse     
 • Marin Håskjold Oslo og Viken får 50.000 kroner til visning av kortfilmen Hva er en kvinne?     
 • Tagline AS i Trøndelag får 20.604 kroner til visning av kortfilmen Hvem er Katharina? 
 • Arthaus stiftelsen for filmkunst i Oslo får 35.000 kroner til visning av spillefilmen Hvor er Anne Fran. 
 • Ulvenfilm Natalia Malykhina får 30.000 kroner til visning av flere kortfilmer for barneskolene i Troms og Finnmark 
 • Filmbin AS  Lillehammer/Viken får 25.000 til visning av barnefilmen Mini-Zlatan og verdens beste onkel 
 • Marte G. Christensen    Oslo får 35.000 kroner til visning av filmen Perle Camilla  
 • Aldeles AS  i Bergen får 40.000 kroner til visning av Rim er meir enn like lydar 
 • Twentyone Pictures AS i Oslo får 40.000 kroner til visning av filmen The Recovery Channel 
 • Johanna Seim Produksjon Av Film Og Video i Vestfold og Telemark får 40.000 til visning av dokumentaren Til stede. 
 • Paranord Film AS i Troms og Finnmark får 35.000 til visning av dokumentaren Tystnaden i Sapmi. 
 • Ulvenfilm Natalia Malykhina får 20.000 kroner til visning av kortfilmen Ursa – Nordlysets song i Rogaland 

Om DKS 

Det er satt av totalt 1 millioner kroner å utvikle filmtiltak i Den kulturelle skolesekken i 2022. Derfor er det satt opp en ny søknadsfrist 15. juni for denne ordningen. 
 
Les mer og søk

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning i regi av Kulturtanken, som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. 

HvemErKatharina.png
Hvem er Katharina er en av kortfilmene som skal vises gjennom Den kulturelle skolesekken. Ill. Tagline AS

 

Kontakt NFI

 • Marianne Hjerpseth
  • Marianne Hjerpseth

  • Seksjonsleder medvirkning og arena
  • Telefon: +47 930 28 889
  • E-post: marianne.hjerpseth[@]nfi.no
 • Stig Andresen
  • Stig Andresen

  • Rådgiver kompetansetiltak og formidling
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 920 92 475
  • E-post: stig.andresen[@]nfi.no
 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo[@]nfi.no