Norsk filminstitutt

Nå lanseres en tilskuddsordning for publikumsinnsikt, der målet er at norske film-, serie og spillprosjekter skal få tilgang på de nyeste og mest innovative metodene for publikumsinnsikt.

Lansering av ordning for publikumsinnsikt.jpg
Under lanseringen av den nye prøveordningen for publikumsinnsikt presenterte regissør Egil Pedersen sine erfaringer med bruk av slik innsikt i utviklingen av sin kommende film Pappa er en dansk hulemann.

Film- og spillbransjen er i en rivende utvikling, og publikumsinnsikt vil være et viktig verktøy for at norsk filmer, spill og serier skal treffe sitt publikum.

Publikum må vite om alt det gode norske

Kampen om oppmerksomheten blir stadig større, både på kino, når vi ser film og serier hjemme og når vi velger hvilke spill vi vil bruke tiden og pengene våre på. Aldri har det blitt lagd så mye norsk innhold av så høy kvalitet. Men for at publikum skal få oppleve disse sterke norske fortellingene, må de først vite om dem - og så må de velge dem. Og det i konkurranse med alt det beste i verden

Norskandelen på kino har vært god de siste årene. Når det gjelder strømmetjenester og spill, har vi mye å gå på. Målsetningen er at folk i Norge skal få tilgang på de gode norske fortellingene som skaper kulturell tilhørighet. Målet er også at norsk film, serier og spill skal få enda større gjennomslagskraft i utlandet.

Her kommer publikumsinnsikt inn i bildet. Forarbeidet til Norsk filminstiuttts nye strategi var en omfattende fremtidsstudie der bransjeaktører har vært involvert i flere stadier. En av konklusjonene i denne analysen er at det vil være et større behov - og lavere terskel - for å få publikumsinnsikt. Derfor har NFI har NFI valgt å satse på publikumsinnsikt i vår strategi mot 2025.  Strømmetjenestene sitter på enorme mengder data om sine brukere. De har inngående kunnskap om brukernes vaner og preferanser. Her har strømmetjenestene et enormt konkurransefortrinn fremfor den uavhengige norske produsenten.  Og ettersom det er den uavhengige norske produsenten som vi jobber med å styrke, innfører vi nå denne nye prøveordningen for publikumsinnsikt.

Tilgang på de nyeste og mest innovative metodene for publikumsinnsikt

Hensikten med ordningen, som i første omgang er en prøveordning, er at norske prosjekter skal få tilgang på de nyeste og mest innovative metodene for publikumsinnsikt. Norsk filminstitutt legger ingen føringer for hvordan publikumsinnsikten skal brukes. Her er det helt opp til prosjektet selv å vurdere funnene de får presentert, og selv vurdere hvilke justeringer som kan styrke prosjektet.

Les mer om ordningen her:

Prøveordning: Publikumsinnsikt for prosjekt i utvikling / NFI

23. juni arrangerte NFI et frokostmøte på Kulturhuset for å presentere prøveordningen for publikumsinnsikt. Vi fikk også høre fra Publikum / Will&Agency som har levert publikumsinnsikt til prosjekter som er i utvikling hos NFI og regissør Egil Pedersen som har deltatt i pilotprogrammet med filmen Pappa er en dansk hulemann.

Opptak av arrangementet kan sees her:
Frokostseminar: Tilskuddsordning for publikumsinnsikt / NFI

Digitalt informasjonsmøte i august

Er du nysgjerrig på om ordningen for publikumsinnsikt er relevant for ditt prosjekt? NFI inviterer til et digitalt informasjonsmøte om ordningen 29. august der det vil være mulighet til å høre mer om ordningen og stille spørsmål. Informasjon om informasjonsmøtet finner du her:

Informasjonsmøte: Prøveordning for publikumsinnsikt for prosjekt i utvikling / NFI

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no