Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt innfører nå en tilskuddsordning for internasjonal distribusjon som skal stimulere til økt filmeksport og styrke norsk films markedsposisjon internasjonalt etter pandemien. Nå er søknadsskjemaet klart, første søknadsfrist er i august og mandag 20. juni arrangeres informasjonsmøte.   

cinemateket.jpg

Gjennom den nye ordningen, som ble lansert internasjonalt under filmfestivalen i Cannes for en måned siden, vil internasjonale distributører kunne få tilskudd til markedsføring og distribusjon av norske filmer i sine land og territorier. Ordningen skal bidra til økte salgsinntekter for norske produsenter og at publikum internasjonalt får gleden av å oppleve norsk film i sine kinosaler.

Les om ordningen og søk på den her

Nyheten om den nye ordningen ble tatt godt imot blant internasjonale salgsagenter og distributører av norske filmer.
-Vi har derfor tro på at ordningen kommer til å gjøre det lettere for norske filmprodusenter å selge sine filmer ute i verden, sier Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for internasjonale relasjoner i Norsk filminstitutt.

Spørsmål/svar-seanse mandag 20. juni - se referat her

Siden dette er en helt ny ordning, arrangerte Norsk filminstitutt en Spørsmål/svar-seanse mandag 20. juni kl. 13.00-14.00, der saksbehandler Hanne M. Okstad svarte på spørsmål som måtte være om tilskuddsordningen. 

Les referat her

En del av stimuleringsmidlene

Midlene til tilskuddsordningen er en del av stimuleringsmidlene fra regjeringen som kom i forbindelse med pandemien, og som blant annet som formål å bidra til økt distribusjon av norsk film internasjonalt.

Ordningen, som har en ramme på 4 millioner kroner, er et prøveprosjekt i 2022. Den har søknadsfrister 15. august og 15. oktober.

Markedsføring og dubbing

Det er den norske filmprodusenten som sender inn søknad til ordningen i samarbeid med den aktuelle internasjonale distributøren. Tilskudd kan gis til markedsføring, versjonering og dubbing og generell distribusjon i det aktuelle landet eller territoriet. Et territorium innebærer at filmen selges for distribusjon i en rekke land, for eksempel Norden eller den tysktalende delen av Europa.

En norsk film som får tilskudd gjennom ordningen kan motta minimum 50.000 kr og opptil 250.000 kr per land eller inntil 600.000 kr for alle land. 

 • Hanne Merethe Okstad
  • Hanne Merethe Okstad

  • Advisor International Relations
  • Telefon: +4791726414
  • E-post: hanne.merethe.okstad[@]nfi.no
 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • internasjonale relasjoner
  • Telefon: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no