Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt innfører nå en tilskuddsordning for internasjonal distribusjon som skal stimulere til økt filmeksport og styrke norsk films markedsposisjon internasjonalt etter pandemien. 

jake-hills-23LET4Hxj_U-unsplash (1).jpg

Gjennom den  nye ordningen vil internasjonale distributører kunne få tilskudd til markedsføring og distribusjon av norske filmer i sine land og territorier. Ordningen skal bidra til økte salgsinntekter for norske produsenter og at publikum internasjonalt får gleden av å oppleve norsk film i sine kinosaler.  

En del av stimuleringsmidlene

Midlene til ordningen er en del av stimuleringsmidlene fra regjeringen som kom i forbindelse med pandemien, og som blant annet som formål å bidra til økt distribusjon av norsk film internasjonalt.  

Ordningen, som har en ramme på 4 millioner kroner, er et prøveprosjekt i 2022. Den har søknadsfrister 15. august og 15. oktober.  

-Vi har stor tro på at denne ordningen kommer til å bli tatt godt imot av internasjonale kjøpere av norske filmer og derfor til å gjøre det lettere for norske filmprodusenter å selge sine filmer ute i verden, sier Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for internasjonale relasjoner i Norsk filminstitutt.   

Markedsføring og dubbing

Det er den norske filmprodusenten som sender inn søknad til ordningen i samarbeid med den aktuelle internasjonale distributøren. Tilskudd kan gis til markedsføring, versjonering og dubbing og generell distribusjon i det aktuelle landet eller territoriet. Et territorium innebærer at filmen selges for distribusjon i en rekke land, for eksempel Norden eller den tysktalende delen av Europa.  

En norsk film som får tilskudd gjennom ordningen kan motta minimum 50.000 kr og opptil 250.000 kr per land eller inntil 600.000 kr for alle land.  

 

 • Hanne Merethe Okstad
  • Hanne Merethe Okstad

  • Rådgiver lansering utland
  • Telefon: +47 917 26 414
  • E-post: hanne.merethe.okstad[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no