Norsk filminstitutt

Silje Riise Næss er ansatt som ny seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i NFI, og Linn Kirkenær blir vår nye rådgiver for dramaserier. 

silje og linn
Nye i NFI: F.v. Silje Riise Næss (foto: Det Danske Filminstitut) og Linn Kirkenær

Norsk filminstitutt innførte høsten 2021 ny organisasjonsstruktur i forlengelse av ny virksomhetsstrategi. Et viktig premiss var å løfte ambisjonene knyttet til den kulturelle forpliktelsen som NFI er bærer av. Derfor er vi glade for å kunne annonsere at Silje Riise Næss er ansatt som ny seksjonsleder for kunstnerisk vurdering. Vi har også ansatt Linn Kirkenær som ny produksjonsrådgiver for dramaserier.  

- Vi er veldig glade for å få på plass to svært dyktige og erfarne medarbeidere, som begge kommer til å bli svært viktig i arbeidet med å utvikle de gode norske historiene for skjerm og lerret i årene fremover. Det skjer mye spennende i NFI om dagen, og jeg er glad for å se at vi er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker faglige kapasiteter som dette. Jeg ser frem til å få begge på plass her på huset, og tror de vil bidra med kraft til vårt arbeid, sier Kjersti Mo. 

Ny seksjonsleder 

Silje Riise Næss kommer til NFI fra jobben som filmkonsulent ved Det Danske Filminstitut, der hun har vært i tre år. Før det var spillefilmkonsulent i NFI. Hun avslutter før åremålet utløper i Danmark fordi hun har takket ja til å lede seksjon for kunstnerisk vurdering i NFI, og skal blant annet jobbe med å utvikle avdelingens og NFIs strategiske mål og resultater innen sine ansvarsområder, med fokus på konsulentenes tilskuddsforvaltning og utforming av konsulentrollen. 

- Stillingen som seksjonsleder for kunstnerisk vurdering er en nøkkelfunksjon i utviklingen av norske filmer og serier, og vi er veldig glade for at Silje kommer tilbake til NFI for å lede dette arbeidet. Silje kjenner NFI godt, og kommer tilbake fra Danmark med enda mer kunnskap og erfaring i bagasjen, noe som vil komme både oss i NFI og hele bransjen til gode. Hun har et sterkt internasjonalt nettverk, et stort hjerte for film og serier, og ikke minst et smittende engasjement og en entusiasme for det hun arbeider med, sier Kjersti Mo, direktør i NFI. 

- Gleder meg

Silje Riise Næss er universitetsutdannet i Oslo og Stockholm innen litteratur, film og medier, og har jobbet med kulturformidling i Norge i en årrekke, blant annet i Norsk Filmklubbforbund i og distribusjonsselskapet Arthaus. Hun kom i sin tid til NFI fra jobben som programansvarlig ved Litteraturhuset i Oslo.  

- Det Danske Filminstitut er selve konsulentordningens mor, og det er ekstremt lærerikt og givende å få virke som filmkonsulent akkurat her. Selv om ingen systemer er perfekte, synes det å være bred enighet i det nordiske filmmiljøet om at konsulenten bør bestå i en ellers omskiftelig tid for film, serier og dokumentar. Det mener jeg også! Jeg gleder meg derfor til å komme tilbake til en norsk konsulentordning som skal fortsette å stå sterkt, og ikke minst til å jobbe med en super bukett beslutningstagere og rådgivere i seksjonen. De bidrar daglig til å styrke norsk film i en tid med et veldig vekst- og konkurransepreget globalt marked, og med gode muligheter, og tilsvarende stort behov for, økt mangfold og unike nasjonale fortellinger, sier Silje Riise Næss. 

Hun legger til:  

- Jeg er opptatt av at alle filmer, både de kunstnerisk kompromissløse og krevende og de mer målgrupperettede, underholdende sjangerfilmene skal bety noe for sitt publikum. At filmskapere, produsenter og distributører sammen gjør seg opp tanker om hvordan film kan oppnå den nødvendige gjennomslagskraft, både i jungelen av kulturtilbud og i den aktuelle samfunnsdebatten, sier hun. 

Silje blir en del av ledergruppen i den nye avdelingen Utvikling, Spill og Publikum, og tiltrer 1. august. 

Ny rådgiver for dramaserier 

Linn Kirkenær er ansatt som ny produksjonsfaglig rådgiver begynner i avdelingen Produksjon og internasjonale relasjoner i NFI, og kommer fra produksjonsselskapet Monster. Tidligere har hun jobbet blant annet i Rubicon og NRK. Hun har de siste årene jobbet som produksjonsleder og linjeprodusent på flere store norske dramaproduksjoner, blant annet Jordbrukerne og 22. juli, som begge gikk på NRK. Hun har også jobbet med en lang rekke norske spillefilmer for produksjonsselskapet 4 ½, blant annet Keeper’n til Liverpool, Kongen av Bastøy og Kong Curling. 

Hun har en master i Media Arts and Production, Film and TV Production fra Sydney. 

- De siste årene har vært en dynamisk tid for tv-serier i både format, innhold og volum. Jeg ønsker å bidra til at det utvikles og produseres tv-serier som når seere bredt og variert her hjemme, i Norden, og potensielt kan resonnere og fenge et internasjonalt publikum. Pandemien har gitt folk kanskje et enda nærere forhold til underholdning, og bransjen leverer stadig innhold av høy kvalitet i en tid som har stilt særskilte utfordringer. Målet mitt er å jobbe for at norsk tv-bransje forblir i den gode utviklingen, og gir unike seeropplevelser. Jeg vil med min produksjonsfaglige bakgrunn arbeide for en oversiktlig søknadsprosess, bistå å bygge produksjonsmiljøet samt hele tiden søke å bedre rammene for norsk drama, sier Kirkenær.  

Tett på bransjen

- Linn har lang erfaring og har vært en viktig del av den produserende film- og dramabransjen i Norge i flere mange år, der hun har hatt ulike roller. Hun har erfaring fra flere nye, store serieproduksjoner, og har vært tett på bransjens puls de siste årene. Dette tar hun nå med seg inn i den viktige rollen som rådgiver for dramaserier. Jeg er sikker på at Linn kommer til å bli en svært viktig ressurs både for oss i NFI og bransjen, og ser frem til å ønske henne velkommen, sier Kjersti Mo. 

Linn Kirkenær starter i den nye jobben allerede 1. februar. 

Flere nyansatte

I tillegg er flere nyansatte på plass hos oss i NFI fra nyåret: Tom Gulbrandsen og Rodrigo Stoicheff blir begge filmkonsulenter for fiksjon, der Stoicheff skal jobbe spesielt med vår nye talentsatsing Neo, i samarbeid med talentrådgiver Nina M. Barbosa Blad. Både Gulbrandsen og Stoicheff har lang bakgrunn fra norsk filmbransje.  

Berit Andersen har begynt som fagansvarlig for barn og unge i vår nyopprettede seksjon Medvirkning og arena i avdeling for Formidling og samfunn. Hun har bakgrunn fra Medietilsynet, der hun har arbeidet med samme målgruppe gjennom en årrekke.  

 

  • Gro Rognmo
    • Gro Rognmo

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 918 29 667
    • E-post: gro.rognmo[@]nfi.no