Norsk filminstitutt

NFI utlyser om lag 13 millioner kroner som skal gå til norske produsenter for å styrke finansierings-, forhåndsalgs- og lanseringsarbeid i det internasjonale markedet for produksjoner utviklet og produsert under pandemien. Disse midlene gjøres tilgjengelig gjennom to nye ordninger som lanseres 1. september.  

Hånd som holder en liten glassglobus.
Foto: Fernando @cferdohotography, Unsplash

Midlene er del av 30 millioner i stimuleringsmidler til filmbransjen som regjeringen offentliggjorde 2. mars 2022. Målgruppen for de nye ordningene er norske produsenter av spillefilm, dokumentar og dramaserier. 

Øke tilgangen på internasjonal finansiering

– Norske produsenter har jobbet hardt for å holde hjulene i gang under pandemien. NFI har hatt omfattende koronaordninger for å sikre aktivitet og framdrift for produksjonene i en svært krevende periode. Vi ser nå behovet for å støtte opp om arbeidet for å få disse produksjonene ut i verden, og øke tilgangen på internasjonal finansiering, sier Lars Løge, avdelingsdirektør for produksjon og internasjonale relasjoner i Norsk filminstitutt. 

– Vi ser at det er stor interesse for norsk spillefilm, dokumentar og dramaserier i det internasjonale markedet. Ordningene skal bidra til at norske produksjoner når sitt fulle internasjonale potensiale, sier Løge.  

Styrke prosjektenes posisjonering

Målet er at prosjektene skal øke sine muligheter til å oppnå internasjonal samproduksjon og finansiering. Målet er også at prosjektene skal styrke sin internasjonale posisjonering og tilgang til salgsagenter, distributører og visningsplattformer og dermed bidra til at økt salg av rettigheter og visninger internasjonalt. 

– Vi vet at norske produksjoner har både ambisjonene og kvaliteten som trengs for å hevde seg internasjonalt. Dette er et tiltak for å løfte fram produksjoner rammet av pandemien, men vi ser det også som en langsiktig investering for å styre norsk bransjes internasjonale nedslagsfelt i årene framover, sier Løge. 
 

Om ordningene

Søknader til denne ordningen behandles løpende. Siste mulige søknadsdato er 30.09.2022 eller til alle tilgjengelig midler er disponert, dersom dette skjer tidligere.  

Les mer og søk tilskudd til internasjonal finansiering
Les mer og søk  tilskudd til internasjonal posisjonering

  • Edda Falk (permisjon)
    • Edda Falk (permisjon)

    • Kommunikasjonssjef
    • Telefon: +47 22 47 45 00
    • E-post: edda.falk[@]nfi.no