Norsk filminstitutt

Med 360 graders filmer i verdens største lávvu under Venezia-biennalen, Netflix-avtale og annonsering av ny spillefilmproduksjon, har samisk film kommet til et veiskille, mener Anne Lajla Utsi i International Sami Film Institute.  

Samisk film Arran 360.jpg

-Samisk film har hatt mange milepæler og prisvinnende filmskapere, og nå står vi ved et nytt veiskille der vi ser resultatene av det harde arbeidet vi har gjort siden vi startet. Vi ser også at det er flere og flere av den nye generasjonen filmskapere som tar steget inn i større produksjoner, sier Anna Lajla Utsi i International Sami Film Institute.  

Verdens største lavvu

De siste ukene har det vært flere store begivenheter og gode nyheter om samisk film. Først ved premieren 26. august på prosjektet ÁRRAN 360°, som er en del av det utvidede programmet til den samiske paviljongen på 59. Kunst Biennalen i Venezia. ÁRRAN 360° vises i det som er verdens største lavvu noesinne, ti meter høy og tretten meter i diameter, og inneholder seks nyskapte skjermbaserte verk laget av seks sentrale samiske filmskapere fra hele Sápmi. Det er filmet gjennom nyskapende teknologi gjennom seks kameraer samtidig. ÁRRAN 360° hadde som mål å skape et unikt rom for digital samisk historiefortelling og filmkunst. 

Prosjektet er utviklet av Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) i samarbeid med Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norsk filminstitutt (NFI).  

Avtale mellom Netflix og ISFI

Mens ÁRRAN 360 pågikk, kom også nyheten om at Netflix og ISFI har inngått en samarbeidsavtale som blant annet består av tiltak for kompetansebygging for nye samiske talenter, da både workshops rettet mot samiske produsenter og Netflix writers academy. Det vil også innebære hospitering på Netflix-produksjoner for nye samiske talenter.  
Samtidig ble det offentliggjort at for første gang skal Netflix lage en samisk spillefilm, en filmatisering av den internasjonale storselgeren Stjålet av Ann-Helen Laestadius.   
Filmskaperen og artisten Elle Márjá Eira, som har vært en av deltakerne i NFIs talentprogram UP 2.0 skal være regissør for filmen. 

Hvordan vi har kommet hit

-Det startet for ca to år siden. Da ringte den forrige direktøren i OCA Katya Garcia-Antón meg og fortalte om den nordiske paviljongen i Venezia som skulle bli en samisk paviljong, og inviterte ISFI med som samarbeidspartner og å være en del av deres utvidede uttrykk under biennalen. Og så fikk jeg ideen til Árran 360, at vi kunne bruke en stor lavvu som visningsarena med en skjerm inni. Ideen om 360 graders visning kom fra lavvuen, siden det gir seg selv med den sirkulære formen, sier Utsi i Samisk Filminstitutt.   

-Det tekniske og finansieringen måtte vi da finne ut av etter at ideen var utformet. Det var helt avgjørende med det gode samarbeidet med Norsk filminstitutt der en stor del av finansieringen kom raskt på plass, i tillegg til en rekke andre finansiører. Det gjorde også at vi kunne utlyse utvikling og produksjon av filmene. Prosjektet ble utlyst så snart vi hadde finansieringen på plass og så hadde filmskaperne cirka ett år på seg til å lage de seks filmene, forteller Utsi.  

Det fantes da ikke et kamera som kunne filme i det formatet og i den kvaliteten prosjektet trengte, siden det skulle vises på et stort lerret i 24k. ISFI kom da i kontakt med Stargate i Oslo som hjalp dem med å utvikle de tekniske løsningene. 

Over all forventning

Hvordan har mottakelsen av ARRAN 360 vært?  

-Det har vært veldig bra og overgått våre forventninger. Det har vært en jevn strøm av folk som har kommet til øya San Servolo for å se filmene, og det var perfekt, for det er begrenset med plass i lavvuen. Og tilbakemeldingene har vært flotte. Besøkende sier at opplevelsen har vært så mektige og omsluttende, sier ISFI-direktør Utsi.   
 
-Det som er spennende med prosjektet er at tidligere har 360-filmer vært stort sett reklame eller naturbilder, men dette er sannsynligvis første gang narrative filmer er laget i dette formatet. Og så synes vi at det har vært veldig spennende at samisk filmmiljø kan være i teten i innovativ historiefortelling og utforsking av mulighetene i moderne teknologi, med både VR og AR og 360-teknologi, sier Utsi.   

Ar på Arran.png
AR er også en del av uttrykket under ARRAN 360

Jobber for økt finansiering

Hun mener samisk film i det siste har nådd mange milepæler og fostret prisvinnende filmskapere. Det er flere og flere av den nye generasjonen filmskapere som tar steget inn i større produksjoner, blant annet med de to spillefilmene og to dokumentarfilmene NFI har vært med på å støtte, sammen med ISFI og den nye Netflix-produksjonen.  
- Men vi jobber for økt finansiering. Vi ønsker ikke å være avhengige av NFI eller andre nordiske institutt, men heller at det samiske folket kan ha en selvstendig rolle i å definere hvilke historier og filmer det er viktig for oss å fortelle på de store formatene, sier Utsi og følger opp:   
 
- ÁRRAN 360° har vært et fantastisk samarbeidsprosjekt med Norsk filminstitutt, og andre partnere i prosjektet. Det har vært et veldig bra samarbeid de siste årene, og det går i riktig retning. Men vi er samtidig opptatt av hvordan vi kan nå de langsiktige målene. Det er ingen garantier for at når NFI-direktører byttes, så opprettholdes interessen for samisk film, mener Utsi.  

Internasjonal anerkjennelse

Hun mener den internasjonale anerkjennelsen samisk film nå får er bra for å overbevise politikere i hele Norden om behovet for økt støtte til samisk film. Det viser ambisjoner, nyskaping og ambisjoner.  

-Det som har skjedd parallelt med det arbeidet vi har gjort hjemme er at vi har bygd det internasjonale nettverket. Alle gode partnerskap med organer som Sundance Film Institute, Canada Media fund, og nå Netflix det åpner for spennende internasjonale arenaer og markeder, sier Utsi som opplever en stadig økende fokus på diversitet og mangfold, med samarbeidet med Disney i forbindelse med Frost 2 som et resultat av det.  

-Vi er i en tid der alle dører åpner seg for andre stemmer, sier Utsi.  

Mo og Utsi.jpg
Anna Lajla Utsi fra ISFI og Kjersti Mo fra NFI foran verdens største lavvu. 

Ellevill plan

-Det har vært en stor glede å samarbeide med OCA og ISFI om ÁRRAN 360°, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.  
Hun sier at det i første omgang hørtes ut som en litt vel ellevill plan, men med så gode intensjoner og kompetente deltagere at det var selvfølge at NFI ønsket å bidra til at visjonen kunne realiseres.  
-For oss var det viktig at det bidro til utvikling av flere samiske talenter og stemmer, og at historiene deres ville få et publikum både nasjonalt og internasjonalt, sier Mo.  

-Vi ville gjerne se hvordan fortellingene kunne forsterkes gjennom bruken av ny teknologi i en slik konseptuell ramme. Resultatet er alt dette, og mer til – gjennom all oppmerksomheten og de nye samarbeidene som har oppstått. Det blir spennende fremover, og vi gleder oss veldig til å fortsette arbeidet med å bidra til at flere perspektiver og historier deles fra Sapmi, sier Kjersti Mo i Norsk filminstitutt. 

Mangfold og talentutvikling

Hun forteller at Norsk filminstitutt har som en av sine strategiske satsingsområder å fremme å mangfold og talentutvikling. Det er for å sikre at talentbasen tas i bruk, flere stemmer blir hørt, men ikke minst for å bidra til at filmen oppleves som relevant i vår tid.

- Mangfold generelt, og kunst- og kulturuttrykk til samer og nasjonale minoriteter spesielt, er et område NFI skal levere på. Samiske historier og filmuttrykk har relevans og betydning for hele Norge og hele verden. Derfor er det en del av vårt oppdrag i NFI – sammen med ISFI – å bidra til at samiske filmer både blir utviklet, produsert, formidlet og opplevd i større grad i hele Norge og internasjonalt, sier Kjersti Mo.  

 

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no