Norsk filminstitutt

I årets søknadsrunde for UDs reisestøtte til internasjonale eksperter og presse mottok Norsk filminstitutt ti søknader med et totalt søknadsbeløp 1.870.666 kr. Disponible midler i 2022 som da ble delt ut nå var 1,2 millioner kroner, en økning fra 950.000 kroner i 2021.

barnefilm1.JPG
Barnefilmfestivalen er blant festivalene som har fått tilskudd.

Norsk filminstitutt gir etter avtale med Utenriksdepartementet tilskudd til reiser for internasjonale eksperter og presse som blir invitert til norske festivaler og kulturelle arrangementer. Denne tilskuddsordningen henvender seg til arrangører av festivaler og kulturelle arrangementer med fokus på norsk film, serier og spill. Reisestøtten skal styrke norsk film, serier og spills posisjon internasjonalt, i tråd med regjeringens mål om å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, og målet om en 50 prosent økning av norsk eksport.

-Vi er veldig glade for at UD har økt beløpet som er stilt til disposisjon", sier seksjonsleder Dag Asbjørnsen i seksjon for internasjonale forhold.
-Dette gjør det mulig for oss å støtte nye og spennende tiltak, i tillegg til de etablerte. Samlet sett er vi veldig fornøyde med profilen og mangfoldet blant årets søkermasse. Å kunne invitere viktige internasjonale aktører for å se og skrive om norsk film er et viktig bidrag til å nå målene om økt internasjonal finansiering og eksport, sier Asbjørnsen. 

Søkere og tildelt beløp

 • Professional Days 2022 - Barnefilmfestivalen og Filmfest Ung, Barnefilmfestivalen 50 000 Kr.
 • Mirage 2022, Mirage Docfest AS 90.000 Kr.
 • Fredrikstad Animation Festival 2022, Norsk Animasjonsforum, 75 000 Kr.
 • New Nordic Films 2022, Den Norske Filmfestivalen,
  420 000 Kr.
 • Nordisk Festivalsamarbeid For Norsk Sjangerfilm, Oppdal Kulturhus Kf, 25 000 Kr.
 • Bergen Internasjonale Filmfestival, , 40 000 Kr.
 • Nordic Shorts Expo 2023, Minimalen Kortfilmfestival,
  50 000 Kr.
 • Doc Norway Market 2022, Vestnorsk Filmsenter,
  150 000 Kr.
 • Fiction Norway 2023, Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival, 150 000 Kr.
 • Kortfilmfestivalen 2022, Kortfilmfestivalen, 150 000 Kr.

Les mer om Norwegian Arts Abroad (NAA)
Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid på www.stikk.no

UD Logo.png

 

 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • internasjonale relasjoner
  • Telefon: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no