Norsk filminstitutt

Regelverket for utdeling av Amandaprisen har skapt debatt. Her er brevet som Norsk filminstitutt sendte til Amandakomiteen og Den norske Filmfestivalen denne uken, om videre deltagelse i Amandakomiteen. 

 

Brevet ble sendt til Den norske Filmfestivalen AS v/Tonje Hardersen, 29.08 2023.

PDF av brevet kan lastes ned her

Amandaprisen

Kjære medlemmer i Amanda-komitéen, og styret for Den norske filmfestivalen. 

Debatten rundt Amandaprisens posisjon hos det norske filmpublikummet og prisens fremtid for den norske filmbransjen har blusset opp for fullt. Som dere vet, har jeg ved flere anledninger tatt til orde i komiteen for at vi bør gå gjennom regelverket for hvilke filmer som skal kvalifisere til nominasjon, for å sikre prisens relevans. Da komiteens leder forrige uke uttalte i NRK at det ikke er behov for endringer i regelverket, kan det dessverre virke som om den videre debatten er forhåndskonkludert.

La det ikke være noen tvil om at Norsk filminstitutt (NFI) støtter opp om kinofilmen, og kinoen som den ultimate visningsarenaen for film. Samtidig arbeider NFI også for å fremme norske historier av høy kvalitet, uavhengig av plattform. I lys av dette, og den debatten som blusset opp etter årets prisutdeling, ser vi at det er behov for å ta en grundig gjennomgang av i hvilken grad våre tilskudd har effekt i tråd med det som er formulert i våre forskrifter og oppdrag fra KUD. På den bakgrunn vurderer vi det dithen at det vil være hensiktsmessig å ikke samtidig være del av en komite med et smalere formål.  

Som vi også tidligere har tatt til orde for, ønsker vi selvfølgelig aller helst at alle filmer vises på kino, også de som finansieres av strømmekanaler. Men i dagens marked er det dessverre slik at muligheten for å nomineres til en nasjonal filmpris ikke alltid er nok for å motivere for kinovisning. På motsatt side, vil kjennskapen og oppslutningen til filmene som strømmes kunne bidra til å øke relevansen for en filmpris.  

Vi ønsker velkommen en bredere debatt om hva en nasjonal filmpris bør og kan være for å i størst mulig grad styrke norsk film samlet i årene fremover, i tråd med det bransjerådet for film allerede er i gang med.  

Med vennlig hilsen

Kjersti Mo
Direktør

Mottakere av brevet

Daglig leder for Den norske filmfestivalen AS, Tonje Hardersen
Styreleder for Den norske filmfestivalen AS, Espen Lundberg Pedersen

Kopi til

Styremedlemmer for Den norske filmfestival:
Daglig leder, Trondheim Kino AS, Arild Kalkvik
Ordfører Utsira Kommune, Marte Eide Klovning
Ordfører Haugesund Kommune, Arne Christian Mohn  

Amanda-komitéen:
Leder av Norsk filmforbund, Elisabeth Sjåstad
Leder av Norske filmregissører, Leiv Igor Devold
Leder av Virke Produsentforening, Åse Kringstad
Leder av Norske Filmdistributørers Forening, Agnete S. Buus Jensen
Leder av Norske Dramatikeres Forbund, Astrid Storrusten
Leder av Norsk Skuespillerforbund, Per Emil Grimstad
Leder av NOPA, Tine Tangestuen

PDF av brevet kan lastes ned her

  • Kjersti Mo
    • Kjersti Mo

    • Direktør
    • Telefon: +47 483 00 485
    • E-post: kjersti.mo[@]nfi.no