Norsk filminstitutt

26 millioner mer til spillefilm for 2023. En ekstra storfilm i markedsordningen.  

kjersti mony.jpg
Kjersti Mo, direktør NFI

Dette er resultatet etter en omdisponering av midler i filmfondet, som nå er besluttet av NFIs ledergruppe. 

12 millioner kroner tilføres produksjon av stor spillefilm etter markedsvurdering. Budsjettrammen for markedsordningen økes dermed fra 56 millioner kroner til 68 millioner kroner. 

Markedsordningen har to søknadsrunder i året, og kan søkes på to nivåer, 12 millioner kroner og 8 millioner kroner. Med tilførselen av midler fra filmfondet kan det gis tilskudd til fire filmer på markedsordningen i høst, mot tre i vårens søknadsrunde. 

– De store filmene er viktige for kinobesøket. Ved å legge til en stor film i markedsordningen, vil vi bidra til at publikum kommer i den gode vanen med å se norsk film på kino, sier Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt. 

– Men markedet har behov for disse filmene nå, så vi håper det kommer søknader med prosjekter som kan gå raskt i produksjon. Og vi ønsker oss filmer som bredder ut tilbudet til publikum, sier Kjersti Mo. 

Markedsordningen skal stimulere til produksjon av spillefilmer med høy kvalitet og høyt publikumspotensial, og det legges særlig vekt på filmens forventede publikums- og inntektspotensial 

Les mer om markedsordningen her

Fem millioner til NEO

Til sammen tilføres drøyt 26 millioner kroner til utvikling, produksjon og lansering av spillefilm, gjennom ordningene kunstnerisk vurdert spillefilm, markedsordningen, talentordningen NEO, lansering Norge, publikumsinnsikt og internasjonal distribusjon. 

– Vi ønsker å styrke spillefilmen i flere faser ved å øke budsjettet til disse ordningene ved omdisponeringer i fondet. Spillefilmen er under press, og filminstituttet har en særskilt rolle for dette formatet, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

– Nå skaper vi rom for produksjon av flere gode filmfortellinger, og at flere talenter får prøve seg. Og vi bidrar til bedre treffsikkerhet hos publikum både nasjonalt og internasjonalt, sier NFI-direktør Kjersti Mo.  

Gjennom omdisponeringene styrker NFI talentordningen NEO med 5.000.000 kroner for 2023. Neo retter seg mot nye talenter innen lang fiksjon, dokumentar og hybridformater.   

Midlene som nå er tilført disse ordningene, kommer fra omdisponeringer av frie midler i filmfondet.  

 • Kjersti Mo
  • Kjersti Mo

  • Direktør
  • Telefon: +47 483 00 485
  • E-post: kjersti.mo[@]nfi.no
 • Bernt Erik Pedersen
  • Bernt Erik Pedersen

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 79 456
  • E-post: bernt.pedersen[@]nfi.no