Norsk filminstitutt

Hvem skal fortelle historiene som flere kjenner seg igjen i? Ett av Norsk filminstitutts strategiske satsingsområder er å bidra til større mangfold i norsk film- og seriebransje, og nå utlyser NFI friske midler rettet mot virksomheter i audiovisuell bransje der målet er å bidra til bredere representasjon og rekruttering av talenter inn i bransjen. 

diversitet.jpg

Tilgang på talent innen historiefortelling i film og serier er avgjørende for at norsk innhold skal være relevant og konkurransedyktig i fremtiden, og at det er også sentralt at et bredt utvalg stemmer og perspektiver slipper til. Talentene er der ute, men de må finnes. Norsk Filminstitutt setter i 2023 av øremerkede midler til talentrekruttering for underrepresenterte grupper via ordningen Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje. 

Søk og les mer om kompetansehevende tiltak med fokus på mangfold

Rekruttere bredere

- Vi er opptatt av at norske produksjonsselskaper kan rekruttere bredere og ta hele talentbasen i bruk. NFI ønsker med denne utlysningen å bidra økonomisk til virksomheter som arrangerer tiltak som vil bidra til bredere representasjon og rekruttering av talenter inn i den produserende audiovisuelle bransjen, sier Teréz Hollo-Klausen, avdelingsdirektør for Utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt.    

Workshop på eget initiativ

Ett eksempel på et slikt tiltak er workshopen som Hisham Zamans selskap Snowfall Cinema gjennomførte i fjor.  

- Jeg satt i opptakskomiteen på Den norske filmskolen. Det plaget meg at det ikke kom søkere med minoritetsbakgrunn til registudiet. Jeg savnet fortellinger fra mennesker og miljø vi sjelden hører fra. Jeg ville gjøre noe med det, sier filmskaperen Hisham Zaman. Han forteller at han merket at det både var, og er, for få søkere til filmskolen med minoritetsbakgrunn, og de som søkte manglet nødvendig erfaring fra filmbransjen. 

Sammen med dokumentarfilmskaper Åse Svenheim Drivenes tok Hisham Zaman initiativ til filmworkshopen "Hver sin Cinema"  Gjennom tre samlinger i fjor sommer fikk 12 regitalenter fra både minoriteter og majoriteten, lagd øvelsesfilmer og fått instruksjon under ledelse av Hisham Zaman. Prosjektet fikk blant annet tilskudd gjennom NFI og var et samarbeid med Den Norske Filmskolen. 

Pilotprosjekt som kan utvikles videre

– Det var et pilotprosjekt som jeg håper kan utvikles videre og tilbys flere, for å øke tilfanget av talenter med minoritetsbakgrunn inn i bransjen og inn i høyere filmutdanning. 

Dette følger Norsk filminstitutt nå opp med økt satsing på at engasjerte filmskapere skal kunne sette i gang tiltak for å gi underrepresenterte grupper mulighet til å øke sin kompetanse. NFI har mottatt friske midler fra Kulturdepartementet til arbeidet med mangfold og talent, og midlene vil ligge under ordningen Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje.  

-Vi tar gjerne imot søknader som henvender seg til talenter som er helt i startfasen av sin karriere, og ser på dette som en mulighet for at nye stemmer kan få faglig utvikling og utvide sitt nettverk, sier Teréz Hollo-Klausen, avdelingsdirektør Utvikling, spill og publikum i NFI. -Med flere midler i ordningen vil vi kunne romme flere slike initiativ som den nevnte workshopen, sier hun.   

Videreføring

I 2019 vedtok Norsk filminstitutt sin handlingsplan for økt mangfold i norsk film, og har innført flere tiltak for mangfold og representasjon i sitt tildelingssystem. Dette nye tiltaket er en videreføring av handlingsplanen.  

-Med en slik ordning viser NFI en reell vilje for endring og større nysgjerrighet for andre og nye stemmer. Ordningen vil forhåpentligvis føre til en mer realistisk speiling av samfunnet og tiden vi lever i, sier filmskaper Hisham Zaman.  

Les mer om tiltaket og se utlysningen nå.

NFI avholder også digitalt informasjonsmøte i uke 10, følg med i kalender for dato.  

 

 

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Konsulent kompetanse og partnerskap
  • Telefon: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen[@]nfi.no
 • Terez Hollo-Klausen
  • Terez Hollo-Klausen

  • Avdelingsdirektør utvikling, spill og publikum
  • Telefon: +47 913 16 375
  • E-post: terez.hollo-klausen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no