Norsk filminstitutt

I mai justerte Norsk filminstitutt fondsbudsjettet for 2024. Her ble det tildelt tre millioner kroner i ekstra midler til lansering av film på kino, rettet mot ungdom. Nå kan disse midlene søkes om. 

foto. fem unge mennesker sitter på rad i en kinosal med røde seter
Illustrasjonsfoto. Foto: David Malmbekk/NFI

Oppslutningen om lokalt innhold blant ungdom er sviktende. Dette er en publikumsgruppe Norsk filminstitutt (NFI) anser det som viktig å nå. Derfor utlyser NFI nå ekstra midler til filmer som har lanseringskampanjer med egne spissede tiltak for å treffe ungdom 13-19 år. 

Filmer som har premiere i perioden fra 1. august 2024 til 31. desember 2024 kan søke om inntil 500.000 kroner i ekstra lanseringstilskudd.

Ekstra lanseringstilskudd pluss ordinært lanseringstilskudd kan til sammen ikke overstige 75% av godkjent budsjett i den ordinære lanseringssøknaden eller maksimalt 3,1 mill. kroner. Egenandel for ekstra lanseringstilskudd er satt til minimum 25%.

Når det gjelder søknadsprosessen, skal ekstra lanseringstilskudd søkes om via et eget skjema.

Les mer og søk her

  • Isabell Langvatn
    • Isabell Langvatn

    • Publikumsrådgiver
    • Telefon: + 47 417 65 485
    • E-post: isabell.langvatn[@]nfi.no