Norsk filminstitutt

Norske dataspill har en jevn fordeling av kvinnelige og mannlige hovedkarakterer. Men det er få muligheter for å eksperimentere med identitet. 

Dette viser en ny rapport bestilt av Norsk filminstitutt, som kartlegger hvordan mangfold kommer til uttrykk gjennom hovedkarakterene i norske dataspill.  

illustrasjon. skjermdump fra dataspill der to spillfigurer ligger på dekket til en båt
Fra spillet Embracelet. Ill: Machineboy

Rapporten Mangfold i norske dataspill fra 2017 til 2023 tar for seg 41 hovedkarakterer i 27 spill. 54 prosent av hovedkarakterene er mannlige, 44 prosent er kvinnelige, to prosent er i kategorien Udefinert.   

Norske dataspill ser ut til å ha fokus på likestilling mellom kjønn, og følger samfunnsutviklingen på dette området, heter det i rapporten.

Kjønnsuttrykkene er stort sett konvensjonelle, men varierte og uten konsentrasjon av stereotypiske kjønnsframstillinger. Studien finner imidlertid lite annet mangfold blant spillenes hovedkarakterer. Ingen har funksjonsnedsettelser, og svært få er skeive.

Eksplisitt tematisering og utforskning av for eksempel kjønn, seksualitet og etnisitet er lite til stede i spillene i utvalget. Videre er det få muligheter for spillere til å velge eller lage sine egne karakterer og uttrykke seg selv eller eksperimentere med identitetsuttrykk, noe som kan ha sammenheng med både sjangertyper og økonomiske aspekter. Her henger norske dataspill etter den internasjonale utviklingen, og det er behov for en bredere satsing på mangfold, heter det i rapporten.

Studien er gjennomført av førstelektor Joakim Johansen Østby ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Den er gjort på oppdrag fra Norsk filminstitutt som ett av tiltakene i regjeringens dataspillstrategi for 2024–2026: Tid for spill.

– Regjeringen og NFI satser på mangfold, likestilling og inkludering på dataspillfeltet, og jeg er glad for at studien viser positive resultater for kjønnslikestillingen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Her har den norske bransjen, NFI og regjeringen gjennomført et solid løft de siste årene. Samtidig viser studien at det er nødvendig at vi fortsetter satsingen for økt mangfold fremover, også på andre parametere enn kjønn. Dette er en betydelig prioritering for regjeringen og denne studien utgjør et godt og nødvendig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

– Vi ser en økende bevissthet om innholdsmangfold blant norske spillprodusenter. Spillene som NFI har gitt utviklingstilskudd de siste årene viser også denne positive utviklingen i retning større innholdsmangfold. Framover er det viktig at vi fortsetter arbeidet for økt mangfold i dataspill, sier Kaja Hench Dyrlie, seksjonsleder for spill på NFI. 

Last ned rapporten her

 

 • Kaja Hench Dyrlie
  • Kaja Hench Dyrlie

  • Seksjonsleder spill og MEDIA Desk
  • Telefon: +47 951 46 912
  • E-post: kaja.hench.dyrlie[@]nfi.no
 • Live Nermoen
  • Live Nermoen

  • Seksjonsleder
  • innsikt og myndighetskontakt
  • Telefon: +47 412 25 076
  • E-post: live.nermoen[@]nfi.no
 • Bernt Erik Pedersen
  • Bernt Erik Pedersen

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 79 456
  • E-post: bernt.pedersen[@]nfi.no