Norsk filminstitutt

Søknadsskjema for utvikling av dramaseriar etter marknadsvurdering opnar 4. september.

Foto. Fasaden og inngangen til Norsk filminstitutt og Cinemateket

Ordninga vart tilført 2,1 millionar kroner i mai. Det vil vere mogleg å søke desse midla frå og med 4. september. 

Hittil i år har NFI tildelt 5.000.000 til utvikling av dramaseriar etter marknadsvurdering. Da NFI vedtok justert fondsbudsjett i mai ble ordninga styrka med 2.100.000 kroner. Maksbeløpet per prosjekt ble endra frå 800.000 kroner til 350.000 kroner.

Dette betyr at ytterlegare seks prosjekt kan få tilskot i 2024. Skjema for å søke om tilskot opnar onsdag 4. september.  

Søknader til denne ordninga blir behandla løpande. Saksbehandlingstid er normalt 3-5 veker. 

Les meir om ordninga her.

 

 • Edda Falk
  • Edda Falk

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 476 32 550
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no
 • Linn Kirkenær
  • Linn Kirkenær

  • Produksjonsfaglig rådgiver - Dramaserier og Neo
  • Telefon: +47 932 08 629
  • E-post: linn.kirkener[@]nfi.no