Den totale rammen på årets fondsbudsjett (post 50) er på 578 millioner kroner, hvorav 520,16 millioner er nye midler over statsbudsjettet 2019, og resterende er ikke disponerte midler overført fra 2018. I tillegg kommer tilskudd til insentivordningen på 78 millioner, hvorav 71,36 er bevilget i årets statsbudsjett, regional filmsatsing på 80,36 millioner og Sørfond på 3,71 millioner. 

Omdisponeringer kan forekomme i løpet av året.
 

 

Format

Tilskuddsordning

 Budsjett 2019

Utvikling, produksjon og lansering (audiovisuell produksjon)

 

Utvikling og produksjon

 

Spillefilm

Kunstnerisk vurdering

        64,929

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

        18,310

Markedsvurdering

        44,000

Samproduksjon

        10,000

Rammetilskudd for utvikling

          7,000

Etterhåndstilskudd

      161,609

Sum

      305,849

Dramaserier

Kunstnerisk vurdering

        36,517

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

          3,154

Markedsvurdering

          7,322

Sum

        46,993

Dokumentar

Kunstnerisk vurdering

        37,443

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

          7,855

Rammetilskudd for utvikling

          4,000

Etterhåndstilskudd

        14,638

Sum

        63,935

Kortfilm

Kunstnerisk vurdering

        15,910

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

          3,693

Sum

        19,603

Spill

Kunstnerisk vurdering (utvikling)

        24,392

 

Sum utvikling/produksjon

      460,771

Lansering

 

 

Lansering Norge - film

        33,446

 

Lansering utland

          7,461

 

Kreativ næring - lansering utland (øremerket)

          0,500

 

Internasjonal spillsatsing (øremerket)

          6,650

 

Sum

        48,057

Tilskudd til enkeltpersoner

 

 

Maunuskriptutvikling/ regikonsept

          7,000

 

Ideutvikling - nye veier

          1,200

 

Vekst i prosjekt (VIP)

          1,300

 

Deltakelse festivaler/ prisutdelinger utland

          0,400

 

Filmrekrutteringsstipend

          0,200

 

Kurs i utlandet

          2,000

 

Øremerkede tiltak stipend KII
(menneskerettspris 0,05, UP-stipend 0,3)

          0,350

 

Sum

        12,450

Felles lanseringstiltak

 

 

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

          2,400

 

Kreativ næring - felles lanseringstiltak internasjonalt (øremerket)

          0,500

 

Berlinalen 2019 - felles lanseringstiltak internasjonalt (øremerket)

          1,385

 

Kompetansehevende tiltak audiovisuell bransje

          1,750

 

Sum

          6,035

Totalt audiovisuell produksjon

      527,313

Filmformidling

 

Distribusjon

 

 

Underskuddgaranti

          1,000

 

Kinodistribusjon

          3,000

 

Versjonering av barnefilm

          1,000

 

Videodistribusjon

          1,000

 

Sum

          6,000

Arrangementer og visning

 

 

Filmfestivaler

        20,500

 

Lokale film- og kinotiltak

          1,896

 

Filmkulturelle tiltak

          1,800

 

Sum

        24,196

Cinematek og filmklubbvirksomhet

 

 

Cinematek utenfor Oslo

          5,500

 

Norsk filmklubbforbund

          3,200

 

Sum

          8,700

Kompetansehevende tiltak

 

 

Kompetansetiltak for formidlere og pedagoger

          2,200

 

Film- og kinoteknisk rådgivning

          0,900

 

Sum

          3,100

Profilering

 

 

Nasjonale profileringstiltak

          2,000

 

Nasjonal filmpris

          1,000

 

Utgivelser

          1,200

 

Sum

          4,200

Innkjøpsordninger

 

 

Innkjøpsordningen for film - kortfilm

          1,200

 

Innkjøpsordningen for film - dokumentar

          1,300

 

Innkjøpsordningen for spill

          2,200

 

Sum

          4,700

Totalt filmformidling

 

        50,896

Totalt fondsmidler - post 50

 

      578,209

 

Sørfond - UD-midler

          3,710

Insentivordningen - post 72

        78,010

Regional filmsatsing - post 73

        80,360

 

 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 22 82 24 16
  • Mobil: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no
 • Merete Falck
  • Merete Falck

  • Avdelingsdirektør
  • Administrasjon
  • Telefon: +47 22 47 45 30
  • Mobil: +47 922 68 640
  • E-post: merete.falck@nfi.no