Fra 18. desember lanserer vi nytt søknadssystem og søknadsskjemaer for en del av NFIs tilskuddsordninger.

De nye skjemaene gjelder i første omgang disse fem tilskuddsordningene:

  • Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer
  • Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje
  • UDs reisestøtte til deltakelse på festivaler og arrangementer i utlandet
  • Lokale kinotiltak
  • Filmkulturelle tiltak

Dette er nytt

Innlogging og opprettelse av profil via ID-porten

Selskapet ved ansvarlig eier/produsent oppretter en profil for selskapet og kan, dersom det er ønskelig, legge til brukere fra eget selskap. Profilen kan gjenbrukes på nye søknader og profilen kan oppdateres ved behov. Enkeltpersoner som søker UDs reisestipend oppretter personlig profil. Vi ber om mer informasjon nå enn i det gamle systemet. Dette er opplysninger og informasjon vi er pålagt å spørre om, og som vi trenger for å kunne behandle søknaden din. 

Søknadsportal

All skriftlig kommunikasjon med saksbehandler i NFI om søknaden din vil heretter foregå i portalen.

Etter at du er logget inn, kommer du til søknadsportalen og det som er din side. Her vil du blant annet:  

  • Finne oversikter med tilskuddsordninger og søknadsfrister
  • Bli varslet når det nærmer seg frister for ettersendelse av dokumentasjon, anmodning om utbetaling eller rapportering 
  • Finne oversikt over søknader du har sendt inn og søknader som er under arbeid
  • Kunne kopiere informasjon fra tidligere søknader 
  • Få automatisk bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din

Søknadsskjema

En del av opplysningene vi ber om har tidligere blitt sendt inn som vedlegg. Ved nå å legge data og informasjon i selve skjemaet, blir det enklere for dere å rette opp og endre søknaden, og vi sørger for at det vi ber om er i henhold til retningslinjene for behandling av personopplysninger.

Dere kan endre i søknaden helt frem til søknadsfristen der det er angitte frister. Etter at søknaden  er sendt inn, er det bare saksbehandler som kan åpne søknaden for eventuelle endringer. Endringer etter at søknaden er lukket, må skje i dialog med saksbehandler i portalen.

Hjelp for søkere i innkjøringsfasen

Vi oppretter en helpdesk som kan kontaktes enten på mail, helpdesk@nfi.no, eller per telefon, 989 06 854 . Åpningstidene er fra kl. 08.00-20.00 fra den 18.12 - 21.12. Den 21.12 stenger vi kl. 15.00. Vi åpner igjen 2. januar 2019 og vil være tilgjengelig alle hverdager frem til 15. januar fra kl. 08.00-20.00.

De andre ordningene

NFIs resterende tilskuddsordninger lanseres i den nye løsningen i løpet av 2019. Dette vil det bli informert nærmere om. Dersom du ikke får med deg informasjonen, vil du uansett ledes direkte til den nye løsningen, når du velger en tilskuddsordning på nfi.no.