Norsk filminstitutt

NB: søknadsportalen for mottak av alle søknader stenger 1. desember 2020 kl. 24:00. Nye søknadsskjemaer vil publiseres forløpende f.o.m 5. januar 2021.

Portalen stenges ikke for innsending av meldinger, sluttrapporter og utbetalingsanmodninger, men merk at utbetalinger sendt inn etter 16. november først vil bli utbetalt i 2021.

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg@nfi.no