Har du lyst til å lære mer om den internasjonale bokbransjen – og om kjøp og salg av rettigheter til bøker? Norsk filminstitutt utlyser to stipend på inntil 15.000 kroner til produsenter som vil delta på bokmessa i Frankfurt i perioden 17-20 oktober 2019. Søknadsfristen er torsdag 26.september.

High resolution The_Dream_We_Carry-RGB-NEGATIVE-5210x4194

Norge er gjesteland i Frankfurt under bokmessa i år, og Norsk filminstitutt er ansvarlig for den norske delen av filmprogrammet. Som en del av dette kan Norge sende to produsenter til årets messe, for å lære hvordan bokmessa fungerer og delta i ulike nettverksaktiviteter.

Unge og nyetablerte filmprodusenter

Målgruppen for stipendet er yngre eller nyetablerte filmprodusenter som ønsker å lære mer om den internasjonale bokbransjen og markedet for rettigheter til litterære verk.

Dette dekker stipendet

 • Deltakelse på Focus Film Networking Day 18.10. Denne inkluderer blant annet en guidet tur på messa, en-til-en nettverksmøter med litterære agenter fra hele verden, foredrag og nettverkssamlinger.
 • Invitasjon til nettverksmiddager og andre begivenheter knyttet til film og bøker.
 • Akkreditering som «Trade visitor» - som gir adgang til hele bransjedelen av messa. Du må selv melde deg på og kjøpe billett. 
 • Tre netter på hotell – du må også her booke hotell selv.. 
 • Utgifter til reise - stipendet du eventuelt mottar dekker også utgifter til reise. 

Søknaden skal inneholde

 • Faglig begrunnelse for din deltakelse på Frnakfurter Buchmesse
 • Budsjett
 • Din CV
 • Opplysninger om andre offentlige instanser du har søkt om eller mottatt tilskudd fra

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på Min side via NFI.no.

Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet og merk søknaden "Frankfurt 2019"

Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene trygt i søknadssystemet. Når søknad med vedlegg er klar velger du send.

I henhold til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, kap. 2 skal tilskuddene over til bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen. Ved tildeling ønsker vi å prioritere deltakere fra forskjellige selskap.

Søknadsfrist 26. september.

Se også:

Stipend kurs i utlandet

https://norway2019.com/en

https://www.buchmesse.de/en


 

 • Dag Asbjørnsen
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon og innsikt
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no