Norsk filminstitutt utlyser ett stipend på inntil 12 000 kroner til for dokumentarister som blir valgt ut til deltakelse på IDFAcademy, i Amsterdam 21-24. november 2019. Søknadsfristen er søndag 1.september.

IDFAcademy 2019

Du må søke om plass direkte til IDFAcademy, les mer på deres hjemmeside. IDFA foretar et utvalg blant innkomne søknader etter søknadsfrist.

NFI og IDFA har en samarbeidsavtale som garanterer en norsk dokumentarist plass. Deltageren som blir valgt ut (og er profesjonell fagarbeider innenfor audiovisuell produksjon), kan deretter søke om reisestipend på inntil 12 000 kroner for å dekke utgifter til reise og opphold.

IDFAcademy er et firedagers verksted for produsenter og regissører av dokumentarfilm som har laget sin første eller andre film og har bevist sitt talent på et nasjonalt nivå og ønsker å nå ut internasjonalt. Se ellers retningslinjene til IDFAcademy.

IDFAcademy arrangeres av en av verdens største og viktigste dokumentarfilmfestivaler, IDFA (The International Documentary Film Festival Amsterdam).

Kursdato: 21.-24. november 2019
Søknadsfrist: 1. september 2019

Se også: 

Stipend kurs i utland
Nettsider for IDFAcademy

 

  • Rune Tellefsen
    • Rune Tellefsen

    • Prosjektleder partnerskap og kompetanseutvikling
    • Telefon: +47 908 55 015
    • E-post: rune.tellefsen@nfi.no