Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt, Talent Norge og Norsk Tipping utlyser UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med ambisjoner om å lage film eller serie av lengre format. 

Hva vil folk si.png
Fra innspillingen av Iram Haqs Hva vil folk si. Foto: Marek Septimus Wieser/MerFilm

English version

UP 2.0 er et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk filmbransje.

Søknadsfrist er 5. juni 2020, med oppstart i september.

UP 2.0 er et strategisk tiltak for å bidra til større mangfold og bredere rekruttering av talenter i norsk filmbransje. UP 2.0 er et samarbeid mellom NFI, Talent Norge og Norsk Tipping.

Programmet strekker seg over halvannet år, og har plass til inntil tolv filmskapere som jobber innen fiksjon eller dokumentar. Programmet retter seg mot regissører, manusforfattere og produsenter, og setter søkelys på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen til filmskaperne.
 

Målgruppe

Produsenter, regissører og manusforfattere som tilhører en av følgende grupper:

 • Innvandrere (og adopterte) og norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
 • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.
 • Personer med funksjonsnedsettelse.

 

 Mål for deltakerne:

 • Du får tilgang på relevant fagkompetanse og oppnår faglig og personlig utvikling gjennom verksteder, fagsamlinger, prosessmøter og coaching.
 • Etter endt deltagelse i programmet jobber du mer strategisk med dine prosjekter og din karriere.
 • Du blir bevisstgjort hvilke premissleverandører og mulige samarbeidspartnere som er viktige for deg.
 • Du oppnår et samhold med de andre deltagerne og dere drar veksel på hverandres erfaringer.
 • Du blir bedre rustet til å komme gjennom portvokternes nåløyne.

Langsiktig mål:

 • At minst 80 prosent av deltagerne produserer en film eller dramaserie innen tre år etter endt deltagelse i programmet.


Søknadskriterier

Du som kan søke er regissører, manusforfattere eller produsenter som har en ambisjon om å lage film eller serie (fiksjon eller dokumentar), og oppfyller ett av følgende kriterier:  

 • Har oppnådd gode resultater innen andre formater tidligere.
 • Har laget kun én spillefilm eller ett lengre verk, og ønsker å komme videre i karrieren.

Du må ha utdanning og/eller erfaring fra filmproduksjon eller lignende.

Det er viktig for oss å finne deltagere som ønsker å bidra til gruppen og er interessert i å bygge nettverk og finne nye samarbeidskonstellasjoner. Du bør være åpen og villig til å komme med konstruktive tilbakemeldinger til andre og du må kunne uttrykke egne behov og meninger. Du forplikter deg også til å sette av tid til faglige samlinger, prosjekt- og egenutviklingsarbeid.

Programmet har plass til tolv deltagere. Det er en åpen utlysning der alle kan søke. Et panel med representanter fra NFI og Talent Norge vurderer søknadene med utgangspunkt i de fastsatte søknadskriteriene. 

 

I programmet får du:

 • Faglige verksteder: Fem samlinger med to-tre dagers faglige verksteder i løpet av programmet.
 • Prosessmøter: Månedlige prosessmøter med en prosessleder, hvor deltagerne møtes i mindre grupper for å diskutere problemstillinger i et prosjekt eller få tilbakemeldinger fra de andre.
 • Individuell coaching: 10 timer med en coach som hjelper deg å strukturere en plan for fremdrift og strategi rundt karriere og personlig utvikling, samt coaching i grupper.
 • Midler til kompetanseutvikling: En «konsulentpott» på 30.000 kr som benyttes til å finansiere en konsulent eller benytte til andre fag-, kompetanse-, utviklings- eller veiledningsbehov.
 • Arbeidsstipend: 50.000 kr i stipend for å delta i programmet. Stipendet skal gi deltagerne mulighet økonomisk til å sette av tid til programmet. (skattepliktig)


Tidsbruken vil variere fra måned til måned. De faglige verkstedene som går over 2-3 dager (totalt dem samlinger i løpet av programmet). Gjennomsnittlig bør du påregne fem til ti timer per måned (ved siden av verkstedene).

Arbeidsspråket er norsk. Noen av kursene/verkstedene vil vøre på engelsk.
 

Inntakspanel:

 • Anne Lajla Utsi - Direktør, Internasjonal Samisk Film Institutt
 • Eirin Gjørv - Dokumentarfilmkonsulent, NFI
 • Hanne Myren - Talentrådgiver, NFI
 • Sveinung Golimo - Styrerepresentant Talent Norge/adm.dir og produsent i Nordisk Film Production AS
 • Nedin Mutic - Rådgiver Inkludering og kommunikasjon, NFI

Søknaden skal inneholde:

  1. CV
  2. En beskrivelse av deg selv og dine motiver. Hvorfor nettopp deg? Hvorfor akkurat nå? Maks 1 A4-side.
  3. Prosjektbeskrivelse for maks ett prosjekt du jobber med nå. Maks 1 A4 side.

Merk søknaden «UP 2.0» og ditt navn.


Søknaden sendes til post@nfi.no. Søknadsfrist 5. Juni

 

 • Nedin Mutic
  • Nedin Mutic

  • Talentkoordinator
  • Telefon: +47 995 38 485
  • E-post: nedin.mutic[@]nfi.no