Norsk filminstitutt

Som en del av regjeringens nye koronapakke til kultursektoren, bevilges 40 millioner kroner til Norsk filminstitutt. Pengene skal sikre omsetning og aktivitet i alle formater, og bidra til at innspillinger som var planlagt i utlandet kan flyttes hjem til Norge.

Kjersti Mo Web bruk dette 2020
Kjersti Mo

-Dette er penger som kommer svært godt med for en bransje under enormt press.  Filmprodusentene har gjort en imponerende innsats for å gjennomføre produksjoner, overholde smittevern og få filmene ut på kino og andre distribusjonsformer. Den senere tiden har restriksjonene blir strengere igjen, og det er blitt enda tøffere å klare holde aktiviteten oppe. Når vi får mer midler nå, kan vi bidra til at filmbransjen kommer gjennom også denne fasen og at publikum har norske filmer og serier å se i fremtiden også, sier Kjersti Mo, direktør ved Norsk filminstitutt.

Skal sikre aktivitet i alle formater

Nyheten om bevilgningen ble offentliggjort av kulturminister Abid Raja på en pressekonferanse tirsdag morgen. Norsk filminstitutt (NFI) vil bruke disse 40 millioner kronene til et tiltak som er en videreutvikling og spissing av tiltaket med navnet «Produksjon 2» som våren 2020 ble benyttet for å dekke koronarelaterte økte kostnader til produksjon av filmer og dramaserier. Ordningen  skal sikre aktivitet og omsetning i alle formater i en hardt rammet bransje. Det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier. Ordningen tar sikte på å sikre fullføringen av produksjoner som allerede har fått NFI-tilskudd til produksjon, men som på grunn av pandemien står i fare for ikke å kunne fullføres.  Tiltaket vil sørge for at filmer realiseres og ferdiggjøres for sitt marked, enten det er på kino, TV, festivaler eller strømmetjenester. Det betyr at publikum får tilgang til nye norske filmer og serier i tiden fremover.

Bidra til å flagge hjem produksjoner

En videreutvikling ved den nye ordningen er bidra til å «flagge hjem» filmer og serier der deler av produksjonen var planlagt lagt til utlandet, men som ikke kunne gjennomføres der. Å flytte slike produksjoner til Norge medfører gjerne betydelige merkostnader for produksjonen og risiko for at produksjonen ikke kan fullføres. Ytterligere NFI-tilskudd til disse produksjonene vil stimulere til oppdrag og omsetning i norsk filmbransje samtidig som det bidrar til at produksjonene blir ferdigstilt og publikum får glede av flere norske filmer og serier.  

Les den detaljerte beskrivelsen av tilskuddsordningen her

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no