Norsk filminstitutt

NFI vil avvikle den midlertidige ordningen med utvikling uten kanalbidrag for dramaserier fra mandag 8. juni.

Som ett av flere tiltak i forbindelse med koronasituasjonen, åpnet vi for utvikling av dramaserier uten kanalbidrag etter konsulentvurdering. Målet var å stimulere til utvikling av prosjekter i tidlig fase med mål om markedsrespons og videre utviklig med bidrag fra kanaler og strømmetjenester. Ordningen har generert et stort antall søknader og blant dem en rekke prosjekter vi har forventninger til.

Nå som samfunnet er i ferd med å komme i gjenge igjen etter nedstengningen, merker vi også at utviklingsarbeidet i bransjen er i ferd med å ta seg opp og normaliseres. Dette flytter ressursbehovet tilbake til utviklig av dramaserier etter markedsvurdering, som effektivt plasserer initiativet ut i bransjen, og som utløser vesentlig medfinasiering fra kanalene. 

Følgelig vil vi avvikle den midlertidige ordningen med utvikling uten kanalbidrag i konsulentordningen med effekt fra mandag 8. juni 2020 kl 12.00.