Norsk filminstitutt

På grunn av Covid 19-situasjonen og nedstengingen av kinoene denne våren, blir perioden for tildelte pakketilskudd til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm forlenget til og med 28. februar 2021.

Da vil alle som har mottatt pakketilskudd få muligheten til å benytte seg av tilskuddet i like lang periode som den var ment å vare. Det vil være mulig for distributører som har benyttet seg av pakketilskuddet før perioden er omme, til å søke om tilskudd til enkeltvise titler som har premiere innen 28. februar 2021.

Pakketilskudd for neste år vil følgelig gjelde fra 1. mars 2021. Det er ikke avgjort ennå hvor lenge perioden da vil vare, om den strekker seg utover 2021. Det, og eventuelle andre mindre endringer i neste års tilskudd, vil vi komme tilbake til.  Søknadsfristen for neste års pakketilskudd flyttes til mandag 18. januar 2021, kl. 12.00, med vedtak i begynnelsen av februar 2021.

Søknadsportalen stengt fra 1. desember

På grunn av vedlikehold vil søknadsportalen være lukket for søknader mellom 1. desember og begynnelsen av januar 2021. Søknadsskjema for pakketilskudd i 2021 vil dermed være åpent fra begynnelsen av januar 2021. 

Det vil heller ikke være mulig å søke tilskudd til enkelttitler så lenge søknadsportalen er lukket. Det vil si at alle søknader om tilskudd til enkelttitler med premiere i denne perioden må være inne før 1. desember. Fra begynnelsen av januar vil det igjen være løpende frist for enkelttitler. Søknader om tilskudd til enkelttitler med premiere etter 1. mars 2021, vil ikke bli behandlet før etter at pakketilskudd for 2021 er tildelt.

Frist for utbetalinger før jul

Frist for å motta utbetalinger før jul er 16. november 2020, kl. 24.00. Det vil være stengt for utbetalinger etter denne datoen frem til begynnelsen av januar.

 • Stig Andresen
  • Stig Andresen

  • Rådgiver kompetansetiltak og formidling
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 920 92 475
  • E-post: stig.andresen[@]nfi.no