Norsk filminstitutt

Torsdag 30. april avholdt NFI et digitalt informasjonsmøte der vi presenterte og gikk gjennom hvilke tiltak NFI har innført som følge av koronakrisen. Mer enn 300 deltok på møtet, og engasjementet vår forståelig nok stort. Her kan du lese om de konkrete tiltakene.

Filmbransjen rammes brutalt hardt av nedstengingen av samfunnet. Produksjoner og lanseringer avbrytes og utsettes, kinoene er stengt, og nye investeringer og finansiering utenfra stopper opp. De generelle krisepakkene treffer dessverre ikke prosjektøkonomien som preger den produserende delen av bransjen.

Her kan du lese dagens presentasjon.

Se opptak fra møtet
 

Kort om NFIs koronatiltak:

Generelle tiltak

Vi godkjenner utsettelser og endringer i fremdriftsplaner mm. som følge av koronautbruddet. Dette gjelder alle NFIs ordninger der tilskuddsmottakere rammes av koronasituasjonen.

Vi kan øke antall rater og utbetalinger innenfor vedtakene som er gjort dersom vi ser at aktiviteten og fremdriften i prosjektet kan opprettholdes, og man samtidig kan håndtere likviditetsutfordringer. Dette gjelder ikke for insentivordningen.

Utvikling

For å opprettholde aktivitetsnivået i bransjen vil vi allokere midler til utviklingsprosjekter innenfor flere faser og formater, totalt 14 millioner kroner. 

Produksjon 2

Filmproduksjoner som er stoppet opp eller utsatt på grunn av koronakrisen vil kunne søke om et ekstra produksjonstilskudd fra NFI for å kunne fortsette produksjoner. Dette betyr at prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd fra NFI vil kunne søke om et ekstratilskudd. NFI mener hele næringskjeden vil berøres om disse produksjonene ikke realiseres, og store summer allerede investerte midler vil gå tapt.

De negative konsekvensene av å ikke få opp prosjekter som allerede har substansiell finansiering fra NFI og andre vil være langt større enn om vi ikke tar dette grepet. Den nye ordningen med Produksjon 2 vil gjelde for alle formater: Spillefilm, dokumentar, kortfilm og dramaserier.

Lansering 2

NFI oppretter en ny tilskuddsordning som skal bidra til at norske filmer som er berørt av kinoenes stengning kan søke tilskudd om annengangslansering – enten på kino, når kinoene åpner, eller på digitale plattformer umiddelbart. Dette gjelder for filmer som allerede gikk på kino da kinoene stengte, og filmer som hadde planlagt lansering etter stengningen.

Distribusjon av utenlandsk film:

For NFIs tilskudd til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm har vi prioritert tilskudd til distribusjon med kinopremiere som lanseringsstrategi, ikke VOD. På grunn av stengte kinoer endrer vi nå dette til også å gjelde lansering på andre plattformer enn kino/digitale plattformer. Dette gjelder distributører av utenlandske filmer som skulle hatt visning på kino i denne perioden, og distributører som får tilskudd i søknadsrunden med søknadsfrist 16. mars. NFI vil godkjenne endringer i lanseringsplaner fortløpende.

Ekstraordinære tiltak

De nye tilskuddene fra NFI kommer i tillegg til allerede eksisterende krisepakker til kulturbransjen fra regjeringen. Produksjonsselskaper vil også kunne søke regjeringens nye kontantstøtteordning, som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for virksomheter med betydelig reduksjon i omsetning.

  • Nedin Mutic
    • Nedin Mutic

    • Inkludering- og Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 995 38 485
    • E-post: nedin.mutic@nfi.no