Norsk filminstitutt

Nå kan du søke om stipend til deltakelse på internasjonale digitale kurs og finansieringsforum.

digitalt møte

Som et ekstra tiltak i Covid 19/korona-situasjonen åpner vi nå opp for å gi stipend til deltakeravgiften på internasjonale digitale kurs/finansieringsforum.

Vi vil fortløpende vurdere de enkelte kursene som det blir søkt på. Vanlige vilkår for ordningen gjelder fortsatt. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål..

Les mer om våre stipend og om hvordan du søker.

Nye muligheter

MediaXchange

En av dem som nå starter opp digitale kurs er MediaXchange i USA som generelt har høy kvalitet og mange spennende tilbud. 

Les mer om de digitale kurstilbudene her.

Har du spørsmål ta kontakt med: london@mediaXchange.com.  Attention: Inshaaf Nordien  


Torino Film Lab

En annen profesjonell aktør som tilbyr prosjektrettede verksteder og kompetanseheving av høy kvalitet er Torino Film Lab. De åpner også nå opp for aktiviteter som kun foregår via internett, under paraplyen Torino Film Lab NEXT. 
Les mer om deres digitale tilbud her 

  • Rune Tellefsen
    • Rune Tellefsen

    • Konsulent kompetanse og partnerskap
    • Telefon: +47 908 55 015
    • E-post: rune.tellefsen@nfi.no