Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har gjort store omfordelinger i filmfondet som følge av koronakrisen, og nå utsettes tilskudd til produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering på ubestemt tid.

Kjersti Mo

NFI har omdisponert 85 millioner kroner fra filmfondet som skal gå til produksjon og lansering av filmer som er direkte rammet av koronasituasjonen. Disse midlene skal gjøre det mulig å fullføre filmproduksjoner som er stoppet opp og lansere filmer som er utsatt på nytt på kino eller andre digitale plattformer.

- Per nå har ikke filmfondet blitt tilført ekstra midler, og vi har måttet gjøre knallharde prioriteringer for å få til dette. Målet er å bistå bransjen slik at ikke alle norske produksjonsselskaper bukker under og filmer stopper opp, men for å gjennomføre de nyopprettede tiltakene er vi dessverre nødt å hente pengene fra eksisterende ordninger, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

Stans i tilskudd til spillefilm etter konsulentvurdering

Det er allerede besluttet å utsette neste søknadsrunde på markedsvurdert spillefilm. Med den uavklarte budsjettsituasjonen vi nå står i, krever situasjonen at vi også stiller i bero tildelinger til produksjon av spillefilm i konsulentordningen. Etter forrige ukens vedtaksmøter, der to spillefilmer og fem dramaserier ble tildelt produksjonstilskudd, vil det ikke la seg gjøre å prioritere produksjonsmidler til spillefilm etter kunstnerisk vurdering før endelig budsjettsituasjon er avklart. 

- Dette vil ramme hardt. Disse omfordelingene betyr at færre prosjekter får tilskudd i årene fremover. Dette gir igjen færre norske filmer fremover, noe som vil ramme både publikum, filmbransjen og kinoene framover, og det er vi lei oss for, sier Mo.

Kan komme flere endringer

Hun kan ikke utelukke at det vil komme flere konkrete omdisponeringer i tida framover.

 -Vi arbeider kontinuerlig med å finne grep som ikke belaster bransjen unødig, samtidig som det er en stor utfordring å løse dette innenfor den tildelte budsjettrammen. Man må regne med tilsvarende grep også for andre av NFIs ordninger, som da vil kunne ramme andre formater. Vi vil sørge for kontinuerlig informasjon om situasjonen skulle endre seg, sier Kjersti Mo.

Dette betyr at all saksbehandling av søknader til produksjon av spillefilm, både gjennom markedsordningen og konsulentordningen, nå blir satt i bero på ubestemt tid. Det er fortsatt mulig å søke utviklingstilskudd til spillefilm. Søknader om produksjonstilskudd til andre formater vil inntil videre behandles som normalt, men påvirkes fort dersom filmfondet ikke tilføres mer midler. 

- Vi er fortsatt i dialog med Kulturdepartementet, og håper at det vil komme rettede tiltak for filmfeltet som kan avhjelpe på disse utsettelsene og potensielle kuttene vi nå gjør, avslutter Kjersti Mo.