Norsk filminstitutt

Kulturdepartementet etablerer ny stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Ordningen inngår i den allerede etablerte kompesasjonsordningen for tapte billetinntekter,  med en total ramme på 900 millioner kroner. 

film event

Detaljene i den nye stimuleringsordningen er ikke klare, men Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at sektoren inviteres til innspillsmøte om ordningen.

Vi i Norsk filminstitutt har hele tiden lagt vekt på å opprettholde aktivitet gjennom koronakrisen og har allokert midler for å oppnå dette. Det er gledelig at enda mer midler nå blir tilgjengelig for mer aktivitet også i filmbransjen, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. 

Det er Kulturrådet som skal forvalte ordningen.

Se mer informasjon her.