Norsk filminstitutt

Cinematekene bidrar til å styrke og stimulere filmkulturen i Norge. Det finnes i dag etablerte cinematekvirksomheter i sju norske byer. NFI driver Cinemateket i Oslo som flaggskipet blant de norske cinematekene, med et stort og variert tilbud av film og faglige og pedagogiske aktiviteter. Cinematekene i de seks øvrige byene drives som selvstendige enheter, men i et formelt samarbeid og med driftstilskudd fra NFI, i tillegg til støtte fra lokale og regionale instanser.  

NFI legger til rette for et godt cinematektilbud i Norge gjennom tilskudd til regionale cinematek, faglig veiledning og samarbeid. Vi har tett dialog med de regionale aktørene på feltet i spørsmål om cinematekfaglig drift og retningslinjer for tilskudd. 

NFI forvalter også den faglige kompetansen på cinematekfeltet i Norge. Dette innebærer at vi angir retningslinjer for cinematekdrift i Norge, og autoriserer eksisterende og nye cinematek. Herunder hører et særskilt ansvar for de tekniske sidene ved cinematekdrift, med fokus på tekniske spesifikasjoner for visningsstedene i Norge, videreføring av kunnskap og kompetanse, samt veiledning i arkivetikk og arkivfaglige spørsmål.  Dette gjøre vi i samsvar med FIAFs retningslinjer og anbefalinger for filmarkiv og cinematek, og i nær dialog med de regionale cinematekene.

Hva er et cinematek?

Et cinematek er en kinobasert virksomhet som arbeider systematisk for å stimulere interessen for filmhistorie og filmkunst, ved å gjøre sentrale verker fra filmhistorien og nyere kvalitetsfilmer av spesiell interesse tilgjengelig for publikum, presentert på en måte som er tro mot originale formater og visningsformer. 

Cinematekets program vil til enhver tid bestå av både historiske og nyere verker, men formidling av filmhistorien er en tydelig og synlig hovedprioritet, gjennom filmvisninger og andre tiltak som bidrar til fordypning og kunnskap om filmhistorie og filmkunst, i form av publikasjoner og ulike former for arrangement. Formålet med cinematekdrift er å stimulere filmkulturen lokalt og nasjonalt. Et cinematek drives etter ikke-kommersielle, kulturelle og pedagogiske målsetninger.

Finn ut mer på Cinematekets nettsider.