Norsk filminstitutt

Filmkommisjonsarbeidet gjøres fra 01.01.2021 av Stiftelsen Den Nasjonale Filmkommisjonen. 

Kontaktperson er Truls Kontny:
Telefon: +47 908 87 385
truls@norwegianfilm.com

  • Markedsfører Norge som opptaksland 
  • Bistår internasjonale produsenter med å finne opptakssteder i Norge
  • Finner potensielle norske samprodusenter
  • Hjelper til med å finne norske fagfolk
  • Veileder om norske finansieringsmuligheter
  • Bistår norske produsenter med å finne opptakssteder i utlandet  

Norsk filmkommisjon samarbeider med regionale filmkommisjoner, blant annet Filmkraft Rogaland, Vestnorsk filmkommisjon og Midtnorsk filmkommisjon. Filmkommisjonen er en del av Scandinavian Location, European Film Commision Network (EUFCN) og AFCI (Association of Film Commissoners International). 

Du kan lese mer på Filmkommisjonens egne nettsider