Norsk filminstitutt

Filmkommisjonsarbeidet gjøres fra 01.01.2021 av Den Nasjonale Filmkommisjonen. 

Kontaktperson: Meghan Beaton
Telefon: +47 918 26 282
meghan[@]norwegianfilm.com

 

  • Markedsfører Norge som opptaksland 
  • Bistår internasjonale produsenter med å finne opptakssteder i Norge
  • Hjelper til med å finne norske fagfolk
  • Veileder om norske finansieringsmuligheter
     

Den nasjonale filmkommisjonen samarbeider med de regionale filmkommisjonene:

Oslo Film Commission

Midgard Film Commission Norway

Western Norway Film Commission

Northen Norway Film Commission

- Eastern Norway Film Commission

Den Nasjonale film kommisjonen er en del av:

Nordic Film Commissions (NFC)

European Film Commission Network (EUFCN)

Association of Film Commissioners International (AFCI)

Du kan lese mer på Filmkommisjonens egne nettsider