Kreativt Europa er EUs tilskuddsprogram for kulturelle og kreative bransjer. NFI administrerer ett av to delprogram, MEDIA-programmet, for TV, film og spill. Programmet skal stimulere til økt internasjonalt samarbeid og bidra til at norske produksjoner skal nå et større publikum utenfor Norge.

MEDIA-programmet gir tilskudd til:

 • Utvikling og produksjon
 • Distribusjon
 • Markeder og festivaler
 • Kurs
 • Publikumsrettede tiltak
 • Internasjonale samproduksjonsfond 

Delprogrammet for kultur blir administrert av Kulturrådet.

 Finn ut mer om tilskuddsordninger, søknadsfrister og kurs på MEDIA Desks egne nettsider.

 • Kåre Jensen
  • Kåre Jensen

  • Ansvarlig for Kreativt Europa MEDIA Desk
  • Telefon: +47 22 47 88 67
  • Mobil: +47 902 90 195
  • E-post: kare.jensen@nfi.no
 • Elisabeth Aalmo
  • Elisabeth Aalmo

  • Rådgiver Kreativt Europa MEDIA Desk
  • Telefon: +47 22 47 45 63
  • Mobil: +47 932 66 554
  • E-post: elisabeth.aalmo@nfi.no