Norsk filminstitutt

NFI har utarbeidet en ny strategi mot 2025.

NorskFilminstitutt_EA_Kjersti_Mo-1069_web
​​​Direktør: Kjersti Mo

Strategien svarer ut NFIs rolle og posisjon i en sektor som preges av store endringer. Den løfter frem fem satsningsområder hvor NFI skal styrke innsatsen de kommende årene. NFI vil med dette bidra til at norske aktører konkurrerer på toppnivå i et globalt marked, samtidig som vi ivaretar våre lokale, kulturelle forpliktelser med en slik kvalitet at det nasjonale publikummet også velger dette innholdet.

Les strategien her

Fremtidsstudie

Strategien er basert på en omfattende fremtidsstudie der bransjeaktører har vært involvert i flere stadier. Analysen har sett på sannsynlige trender og utviklingstrekk knyttet til publikum, produkt og marked. I og med at koronaen kom midt under dette abeidet, er det også sett på om denne pandemien ville forsterke eller svekke noen av trendene som er avdekket.

Les om fremtidsstudiet her