Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt jobber for at innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelig for alle våre brukere, uavhengig av funksjonsevne.  

Tilgjengelighetserklæring 

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring som publiseres på uustatus.no.

Tilgjengelighetserklæringen for nfi.no finner du her:  Tilgjengelighetserklæring for nfi.no

Norsk filminstitutt skal: 

 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller kravene til universell utforming.
 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted. 
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven. 
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT. 
 • Inkludere universell utforming i valget av nye tredjepartssystemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger: 

 • Nettstedet skal sjekkes for brudd på kravene til universell utforming, og vi skal rette opp feilene som avdekkes. 
 • Vi skal ha et klart og tydelig språk. 
 • Nettsidene skal være kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere. 
 • Det skal være mulig å forstørre teksten i nettleseren din. 
 • Vi skal oppfyller kravene til fargekontrast, overskrifter og lenker. 
 • Vi skal sørge for at bilder skal ha alternativtekst. 
 • Vårt mål er å ikke ha mangler og feil for tilgjengelig innhold. 

Les mer om universell utforming

Kontakt oss om feil og mangler 

Oppdager du feil og mangler som angår universell utforming på våre nettsider, vil vi gjerne ha høre fra deg. Send tilbakemeldinger til post[@]nfi.no.

 • Målfrid Hansen
  • Målfrid Hansen

  • Nettredaktør og systemforvalter
  • Telefon: +47 991 58 509
  • E-post: malfrid.hansen[@]nfi.no