Norsk filminstitutt

I samarbeid med Kulturtanken og Norsk filminstitutt arrangerer Den norske filmfestivalen i Haugesund for første gang et eget Barnefilmkonvent, en todagers fagkonferanse om film og spill.

Tid:
Tirsdag 23. august - Onsdag 24. august
Starter kl. 11.00 den 23.08 og slutter kl 14.00 den 24.08
Sted:
Clarion Collection Hotel Amanda

Meld deg på

Haugesund Barnefilmkonvent vil være en årlig møteplass for alle som er involvert i film og dataspill rettet mot barn og unge. På det aller første barnefilmkonventet er fokus satt på medvirkning og formidling av film og dataspill, i både skoleverket og fritidstilbudet til barn og unge. 

Konventet vil bestå av faglige diskusjoner, inspirerende foredrag og case-studies, med en bredt sammensatt deltakergruppe av kunstnere, pedagoger, politikere og ulike organisasjoner som har ansvaret for kulturformidling til barn og unge.

https://www.filmfestivalen.no/article/barnefilmkonvent

Påmelding via akkreditering til den norske filmfestivalen https://www.filmfestivalen.no/article/akkreditering , eller e-post til festivalkoordinator Vibecke Nes Vigre vibecke@filmfestivalen.no

Kontakt

Berit Andersen

Fagansvarlig barn og unge
+47 452 01 620
berit.andersen[@]nfi.no

Berit Andersen

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg[@]nfi.no

Jakob Berg