I november ble det nye AMT-direktivet (AMT = Audiovisuelle MedieTjenester) vedtatt i Europaparlamentet. Direktivet gjelder gjennom EØS også for Norge. Hvilke muligheter gir dette for medfinansiering av norske filmer og serier? Hva gjør de andre europeiske landene, og hva skjer i Norge med dette direktivet? Dette er blant spørsmålene dette frokostmøtet skal prøve å gi svar på. 

Tid:
Mandag 25. mars
09.00-10.00
Sted:
Filmens hus, Oslo
Pris:
Gratis

Meld deg på

Frokostmøtet foregår 25. mars på Filmens hus - datoen er nå bekreftet

I november ble det nye AMT-direktivet (AMT = Audiovisuelle MedieTjenester) vedtatt i Europaparlamentet. Direktivet gjelder gjennom EØS også for Norge.  

  • Hvilke muligheter gir dette for medfinansiering av norske filmer og serier?
  •  Hva gjør de andre europeiske landene og hva skjer i Norge med dette direktivet?

Innledere

Til å svare på hva som skjer på dette viktige feltet i resten av Europa, får vi besøk av Maja Cappello, Head of the Department of Legal Information, European Audiovisual Observatory i Strasbourg.

Deretter vil Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, Innsikt og Internasjonale forhold i Norsk filminstitutt og Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, kommentere Cappellos innlegg fra et norsk perspektiv.  

Det åpnes for spørsmål og kommentarer etter at presentasjonene er over.

Hva er AMT-direktivet, og hvorfor er dette viktig for den norske filmbransjen?

Senest 19. september 2020 – eller før – skal Norge, i likhet med EU-landene, ta i bruk det nye AMT-direktivet som blant mye annet kommer med tiltak for å fremme europeisk audiovisuelt innhold. 

A) Landene skal sikre at tilbydere av audiovisuelle tjenester, f.eks strømmetjenester som Netflix og HBO, sørger for at europeisk programinnhold utgjør minst 30% av tjenestens katalog, og at dette innholdet gis en fremtredende plassering.

B) Landene kan pålegge tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester, slik som strømmetjenester, å bidra økonomisk til produksjon av europeisk innhold, herunder direkte investeringer i innhold og bidrag til nasjonale fond.

Dette kan med andre ord ha stor betydning både for fremtidig distribusjon, synlighet og finansiering av norske filmer og serier. Les pressemelding om hele direktivet her

NRK P2s Kurer hadde nylig et program om AMT-direktivet som gir en god innføring i tematikken. Det kan du høre her.

 

Arrangementet åpner med kaffe og lett servering fra kl. 08.30, før det starter i kinosalen kl. 09.00. Arrangementet strømmes. 

 

Kontakt

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjon, innsikt & internasjonale forhold
+47 22 47 45 91
jakob.berg@nfi.no

Jakob Berg