Norsk filminstitutt

Alle har fordommer. Men hvordan blir man bevisst egne fordommer? Kan man gjenkjenne handlingsmønstre slik at man blir flinkere til å tenke utenfor boksen ved vurdering av prosjekter og valg av samarbeidspartnere? Dette er blant temaene under NFIs frokostseminar om diskriminering.     

Tid:
Tirsdag 28. mai
08:30 - 10:00
Sted:
Filmens hus

Meld deg på

Som en del av NFIs handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur; Relevans. Publikum. Bærekraft skal NFI blant annet arangere kurs og seminarer om ubevisst diskriminering og andre problemstillinger knyttet til mangfold, relevans, inkludering og representativitet.

NFI ønsker gjennom dette frokostseminaret å sette ubevisst diskriminering på agendaen. Å bli bevisst egne fordommer er et første skritt i retning av en mer mangfoldig rekruttering, noe som er nødvendig i arbeidet for en mer inkluderende og representativt film og filmkultur. NFI ønsker å inkludere nye stemmer og bryte vante mønstre – og mangfold vil derfor også være et prioriteringskriterium i NFIs tilskuddforvaltning.

Første innleder, Marie Louise Sunde fra#HunSpanderer, vil fortelle om hva ubevisst dikriminering er, hvilke konsekvenser det kan få og hva vi kan gjøre med det.

Andre innleder vil være Linda Noor fra Minotenk , som vil holde et innlegg om hvordan MinoTenks arbeider med bevisstgjøring rundt ubevisst dikriminering og holdningsendringer.
Sammen med Linda Noor kommer Ayaz Hussain for å fortelle om sine erfaringer som skuespiller.   

Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen.

Arrangementet er gratis, og åpner med kaffe og enkel servering fra kl. 08:30, før det starter i Tancred kl. 09:00. Seminaret vil bli strømmet på NFIs facebooksider.