Norsk filminstitutt

NFI inviterer til et digitalt frokostseminar med Publikumsfokus som tema! 

Tid:
Fredag 23. oktober
09:00 - 10:15
Sted:
Facebook Live

Meld deg på

Sommeren 2020 lanserte Dansk Film Institutt et nytt initiativ: PublikumsFokus - - en ny ordning, som det kan søkes på tvers av dokumentar, New Danish Screen og fiksjon, og som har til hensikt å øke antallet prosjekter som aktivt arbeider med å få publikum tettere på i utviklings- og produksjonsprosessen. Initiativet skal også understøtte en tverfaglig erfaringsoppbygning med publikumsresearch og publikumsutvikling i filmbransjen.

Norsk filminstitutt har evaluert alle tilksuddsordninger. Nye justeringer og endringer er foreslått både i utvikllings- produksjon og lanseringstilskuddene, også med tanke på publikumsutvikling og lansering.

Med dette som bakteppe inviterer NFI til et digitalt frokostsseminar med Publikumsfokus som tema!

Program (med forbehold om endringer)

  • 09:00 Velkommen v/ Kjersti Mo, direktør NFI
  • 09:05 Sanne Juncker Pedersen, Lanseringskonsulent DFI, presenterer DFIs nye initiativ, PublikumsFokus!
  • 09:25 Case – produsent Maria Ekerhovd forteller om hvordan MerFilm arbeider med sine prosjekter når det gjelder publikum og lansering.
  • 09:45 Marianne Hjerpseth, Lanseringsrådgiver & Lars Løge, Avdelingsdirektør UPA, forteller om NFIs oppdatering av tilskuddordningene med tanke på publikum og lansering
  • 09:55 Q&A
  • 10:15 Slutt

 

Arrangementet er digitalt og kan følges via Facebook Event