Norsk filminstitutt

NFI inviterer til digitalt informasjonsmøte om ordningen kompetansehevende tiltak med fokus på mangfold.

Tid:
Torsdag 23. mars
Kl. 14.00
Sted:
På Teams

Hvem skal fortelle historiene som flere kjenner seg igjen i? Ett av Norsk filminstitutts strategiske satsingsområder er å bidra til større mangfold i norsk film- og seriebransje, og nå utlyser NFI midler rettet mot virksomheter i audiovisuell bransje der målet er å bidra til bredere representasjon og rekruttering av talenter inn i bransjen.

Norsk filminstitutt setter i 2023 av øremerkede midler til talentrekruttering for underrepresenterte grupper via ordningen Kompetansehevende tiltak. I den forbindelse inviterer vi til digitalt informasjonsmøte om ordningen Kompetansehevende tiltak med fokus på mangfold.

Delta

Delta på informasjonsmøtet på Teams her

Møte-ID: 359 419 778 690 
Passord: U4Baze

Om ordningen

Mer informasjon om ordningen finner du her:
Kompetansehevende tiltak med fokus på mangfold

Les også saken:
Vil få flere minoriteter på filmskoler og inn i filmbransjen